Intensive Care Kinderen

Wat kan ik verwachten?

Uw aanwezigheid en uw participatie in de zorg, is heel belangrijk voor de band tussen u en uw kind. Wij ondersteunen u om zoveel mogelijk uw (verzorgende) rol als ouder te kunnen blijven vervullen. Praat gerust tegen uw kind, raak het aan, zodat uw kind merkt dat u er bent. Meestal is het mogelijk om in overleg met de verpleegkundige, een deel van de verzorging op u te nemen. Bijvoorbeeld de luier verschonen, uw kind wassen, tanden poetsen of voorlezen. De pedagogisch medewerkster kan u goed adviseren in de omgang met uw kind in deze situatie. Zij zal met u kennismaken tijdens kantooruren.

Overnachten

U kunt als u dat wilt, blijven slapen naast uw kind. Er bestaan echter situaties waarbij het in belang is van uw kind dat alle ruimte in de kamer gebruikt moet worden om optimale zorg te kunnen geven. In deze situatie kunnen wij voor u een kamer reserveren in het Ronald McDonald Huis. Als u blijft slapen kunt u met de verpleegkundige afspreken welk deel van de zorg u op zich kunt nemen.

 • Blijven slapen is een mogelijkheid die wij u bieden. Voelt u zich vrij om hier al dan niet gebruik van te maken.
 • Op elke kamer is een slaapstoel aanwezig.
 • De slaapstoel moet om 8.00 uur ingeklapt zijn voor aanvang van de schoonmaak en de verzorging. Voordat u het bed inklapt, vragen wij u de lakens eraf te halen en in de witte waszak te doen. Tevens verzoeken wij u de stoel af te nemen met het daarvoor bestemd schoonmaakmiddel.
 • Dagelijks krijgt u een schoon laken- en handdoek pakket.
 • Het dekmatras kan bewaard worden onderin de stoel.
 • Wilt u passende nachtkleding dragen.
 • U krijgt ’s ochtends een ontbijt aangeboden.
 • Er is sanitair op de afdeling aanwezig waar u kunt douchen.


Gezinsleden van zieke kinderen kunnen desgewenst overnachten in het Ronald McDonald Huis, dat naast het AMC staat. Wanneer één van beide ouders bij het kind overnacht, kan de partner in het Ronald McDonald Huis terecht. In het weekend kunnen broertjes en zusjes er eveneens overnachten.

De opname van uw kind heeft natuurlijk ook invloed op de overige gezinsleden en uw omgeving. Zorg dat u de tijd neemt voor de rest van uw gezin en voor uzelf. Desgewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen. Op onze afdeling zijn hiertoe medewerkers beschikbaar.

Zorg ook voor uzelf
Het verblijf van uw kind op de Intensive Care kan zeer stressvol voor u zijn. Wij raden u aan om zo nu en dan de afdeling te verlaten om bijvoorbeeld een wandeling te maken. Tevens kunt u één persoon uit uw familie aanwijzen als informatiepunt voor familie en vrienden.

Bezoek
Ouders kunnen dag en nacht hun kind bezoeken. Overig bezoek is alleen toegestaan als deze personen begeleid worden door één van de ouders. In principe hanteren wij tussen 12.30 en 14.00 uur een rustuur voor de kinderen. Wij verzoeken uw bezoek niet tijdens het rustuur te komen, en niet na 20.00 uur ‘s avonds. Voor sommige kinderen gelden aangepaste bezoekafspraken bijvoorbeeld om hun rust te waarborgen. Dit gaat in overleg met de verpleging.

Hygiëne
De patiënten op de Intensive Care hebben in veel gevallen een verhoogd infectierisico.
Om die reden gelden de volgende hygiënische maatregelen:

 • Bij binnenkomst moet u hand- en polssieraden afdoen en uw handen 30 seconden wassen en hierna goed drogen. Daarna gebruikt u de handenalcohol: 3x pompen en handen hiermee wassen en vervolgens laten opdrogen.
 • Bloemen en planten zijn niet toegestaan op de afdeling.
 • Wij verzoeken u om zelf meegebrachte warme maaltijden niet op de kamer te eten, maar bijvoorbeeld in de ouderlounge.
 • Voor sommige kinderen gelden speciale isolatieregels. De verpleging zal u hierover informeren als dit van toepassing is.
 • Wanneer u zelf ziek of verkouden bent meldt u dit aan de verpleegkundige. Op de afdeling moet u dan een mondkapje dragen.
 • Kinderen zijn welkom, maar wilt u de verpleegkundige hier vooraf over informeren. Dit vanwege eventueel contact met kinder- of infectieziekten, zoals bijvoorbeeld waterpokken.


Apparatuur
Alle kinderen op de Intensive Care Kinderen worden voortdurend bewaakt met behulp van apparatuur. Dit kan bijvoorbeeld een apparaat zijn dat het hartritme of de ademhaling controleert. Deze apparaten kunnen signalen geven in de vorm van geluid of een pieptoon. U hoeft zich geen zorgen te maken als een apparaat een signaal geeft. Alle signalen worden doorgegeven aan een monitor op de balie. De verpleegkundige weet wat de signalen betekenen en zal, als dat nodig is, gericht actie ondernemen.

Beademing
In sommige gevallen zal uw kind kunstmatig met een beademingsmachine worden beademd.

Contact

Afdelingsbalie:
020 - 566 2754
24 uur per dag

Bezoektijden:
Voor ouders:
24 uur per dag
Één ouder mag bij het kind slapen in overleg

Overig bezoek:
In overleg met ouder en verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Intensive Care H8 Zuid
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM