Intensive Care Kinderen

Wie kom ik tegen?

Uw kind en u krijgen in het ziekenhuis met verschillende medewerkers te maken, die nauw met elkaar samenwerken.

Artsen
Bij de behandeling zullen verschillende artsen betrokken zijn. De medische zorg wordt ook verleend door arts-assistenten (in opleiding tot specialist) en door studenten geneeskunde (co-assistenten). Op de afdeling is altijd direct een arts beschikbaar. Vaak betreft dit een arts in opleiding tot kinderarts. De eindverantwoording van de behandeling ligt bij één van de Intensive Care artsen die dag en nacht aanwezig of bereikbaar zijn. Indien u een afspraak met de arts wilt, kunt u dit via de verpleegkundige regelen. Deze gesprekken vinden bij voorkeur overdag plaats. Vanaf de vierde dag krijgt uw kind een eerst verantwoordelijke arts toegewezen die de medische zorg rond uw kind coördineert. Met deze arts heeft u zoveel mogelijk contact over medische zorg van uw kind.

De artsen en verpleegkundigen werken nauw samen en informeren u gedurende de dag zoveel mogelijk over de zorg en behandeling. De artsen zijn herkenbaar aan hun witte uniform.

Verpleegkundigen
Tijdens het ziekenhuisverblijf wordt uw kind verzorgd door gespecialiseerde Intensive Care Kinderverpleegkundigen. De verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in zorg die past bij de leeftijd en de aandoening van uw kind. Elk kind krijgt een zogenaamde Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV-er). De EVV-er coördineert en bewaakt de kwaliteit van de verpleegkundige zorg van uw kind en begeleidt uw kind en u van opname tot ontslag.

Om elkaar te ondersteunen bij de bewaking en te helpen bij de verzorging, werken de verpleegkundigen in de vorm van een ‘maatjessysteem’. Tijdens pauzes en andere momenten van afwezigheid van de verantwoordelijk verpleegkundige zal de bewaking en zorg waargenomen worden door het ‘maatje’. De verpleegkundigen zijn herkenbaar aan hun groene uniform.


Personeel in opleiding
Aangezien het EKZ/AMC een opleidingsziekenhuis is, wordt er op de afdeling Intensive Care Kinderen ook verpleegkundig en medisch personeel opgeleid. Er zijn kinderverpleegkundigen die opgeleid worden tot Intensive Care kinderverpleegkundigen. Daarnaast zijn er stagiaires die gedurende een dag of een aantal dagen meelopen met verpleegkundig personeel. Zij werken onder toezicht van een Intensive Care verpleegkundige.

Er zijn kinderartsen in opleiding, en kinderartsen in opleiding tot kinderintensivist. Zij werken onder toezicht van een stafarts Intensive Care (kinderintensivist).

Bij kennismaking zal het personeel zich voorstellen en hun functie kenbaar maken. Ook dragen zij een badge met hun naam.

Pedagogisch medewerkers
De pedagogisch medewerkers bereiden uw kind voor op ingrepen en onderzoeken. Door spel, gesprekken en ontspannende activiteiten helpen ze uw kind ook bij de verwerking van ziekenhuiservaringen en bij het omgaan met hun ziekte. Ze richten zich op het voorkomen van problemen in ontwikkeling en opvoeding ten gevolge van de ziekte. Natuurlijk is het belangrijk dat de ontwikkeling van uw kind in het ziekenhuis zoveel mogelijk gewoon doorgaat. Daarom biedt het Emma Kinderziekenhuis uw kind volop gelegenheid om te spelen. Ook hierin vervullen de pedagogisch medewerkers een spilfunctie. Zij zorgen voor verantwoorde afleiding en ontspanning.

Medisch maatschappelijk werkers
Medisch maatschappelijk werkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ouders die de omgang met de ziekte en de behandeling van hun kind moeilijk vinden. Ze kunnen bemiddelen en adviseren bij praktische problemen die verband houden met de medische verzorging van het kind. Als het nodig is, verwijzen ze ouders naar speciale instanties binnen of buiten het ziekenhuis.

Kinderpsychologen
U kunt hulp krijgen van één van de kinderpsychologen. Zij richten zich op onderzoek en behandeling van kinderen die emotionele problemen en/of gedragsproblemen hebben. Ook verzorgen zij gespreksgroepen en cursussen voor chronisch zieke kinderen, hun ouders en de broertjes en zusjes.

Kinderrevalidatieteam
Een multidisciplinair team dat zich heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren die moeten revalideren. Het team is werkzaam in het Emma Kinderziekenhuis. Lees hier meer over het kinderteam.

Geestelijk verzorgers
Tot het team van zorgverleners die u in het ziekenhuis kunnen bijstaan, behoren ook de geestelijk verzorgers. Het team bestaat uit humanistische raadslieden, rooms-katholieke pastores, protestantse predikanten, en een moslim geestelijk verzorger. Lees hier meer over Geestelijke verzorging in het AMC.

Voedingsassistenten
De voedingsassistenten dragen zorg voor het eten en drinken op de afdeling. Zij beheren de afdelingskeuken en komen langs met de maaltijden. Dagelijks vragen zij de kinderen wat ze willen eten.

Afdelingssecretaresses
De afdelingssecretaresse ontvangt u op de afdeling en maakt voor u een afspraak met de polikliniek bij het ontslag van uw kind. Ze is er ook voor uw praktische vragen.

Paramedici en ondersteunend personeel
Uw kind en u kunnen ook te maken krijgen met diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, röntgen-medewerkers, afdelingsassistenten en medisch analisten. Daarnaast zijn in het Emma Kinderziekenhuis onderwijsconsulenten en huishoudelijk medewerkers. Er zijn tal van vrijwilligers actief om het verblijf van u en uw kind te veraangenamen.

Contact

Afdelingsbalie:
020 - 566 2754
24 uur per dag

Bezoektijden:
Voor ouders:
24 uur per dag
Één ouder mag bij het kind slapen in overleg

Overig bezoek:
In overleg met ouder en verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Intensive Care H8 Zuid
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM