Intensive Care Neonatologie

Foto: Edith Gerritsma

Uw kind is opgenomen op de afdeling IC Neonatologie. Op de afdeling IC Neonatologie worden vroeggeborenen of zieke pasgeborenen verpleegd.

Uw kind wordt zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht verzorgt. Dit houdt in dat er wordt ingegaan op de signalen die uw baby geeft. Tijdens de opname zijn uw tips of aanmerkingen welkom. Wij vinden het belangrijk dat we samen met u uw kind de beste zorg kunnen geven.

Op de afdeling krijgt uw kind te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en andere specialisten. U kunt alvast kennismaken met de medewerkers van de afdeling IC Neonatologie.

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat we u vragen of uw kind kan meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie kunt u vinden in de brochure 'neonataal onderzoek'. Ook kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Ter voorbereiding op de opname van uw kind krijgt u een informatiefolder over de Intensive Care Neonatologie (hieronder te downloaden) en de brochure 'Opname in het Emma kinderziekenhuis AMC'. U kunt deze informatie ook digitaal raadplegen.

Informatieboekje

Contact

Telefoonnummer:
Unit 1: 020 - 566 4171
Unit 2: 020 - 566 3574
Unit 3: 020 - 566 4370

Bezoektijden:
24 uur per dag

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: IC Neonatologie H3 Noord
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam