Intensive Care Neonatologie

Naar huis

Voordat uw kind naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met een verpleegkundige. Ter voorbereiding op dit gesprek ontvangt u een enquêteformulier. U wordt verzocht om dit formulier in te vullen zodat het als leidraad gebruikt kan worden tijdens het gesprek. Naast het gesprek met de verpleegkundige heeft de arts ook een ontslaggesprek met u.

Na thuiskomst maakt u uw kind voor het eerst dag en nacht mee. Neem de tijd om aan elkaar te wennen en zorg ervoor dat u de eerste dagen niet teveel bezoek krijgt.

De dag na de thuiskomst wordt u gebeld door de verpleegkundige van de afdeling. Zij stelt u in de gelegenheid om uw ervaringen met haar te delen.

Ouderavond
Indien uw zoon/dochter veel te vroeg geboren is of ernstig ziek is geweest krijgt u ongeveer drie maanden na ontslag een oproep om een gespreksavond bij te wonen. Tijdens deze ouderavond kunt u over uw ervaringen uit de achter u liggende periode van gedachten wisselen met andere ouders waarvan het kind in dezelfde periode bij ons opgenomen was. Bij deze ouderavonden zijn ook medewerkers van de afdeling aanwezig en is de Vereniging van Ouders van Couveuse kinderen vertegenwoordigd. Voor de medewerkers van de afdeling is deze avond van groot belang omdat zij aan de hand van uw kritiek hun wijze van handelen mogelijk kunnen aanpassen.

Nazorg polikliniek
De meeste kinderen die opgenomen zijn geweest, worden teruggezien op de polikliniek Couveuse Nazorg. Voor sommige kinderen met lichte problemen is de nazorg op het consultatiebureau voldoende. Het aantal controles op de polikliniek kan uiteenlopen van een eenmalige controle tot meerdere controles tot de leeftijd van maximaal 8 jaar.

Wanneer uw kind vanaf de couveuse afdeling wordt teruggeplaatste naar een ander ziekenhuis, dan krijgt u ongeveer een half jaar na de datum dat uw bevalling was uitgerekend een oproep om met uw kind ter controle in het AMC te komen. Op de polikliniek is speciale kennis over de groei en ontwikkeling van kinderen die te vroeg of te klein waren bij de geboorte of andere problemen rond de geboorte hadden.

Eventueel kan vroegtijdig een behandeling ingezet worden, mochten de groei en/of de ontwikkeling problemen geven. Aan de andere kant betekent het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van uw kind ook voor ons in de kliniek een mogelijkheid om de gebruikte behandelingen te evalueren. Deze ontwikkelingsonderzoeken zullen gemiddeld één keer per jaar plaatsvinden, in ieder geval tot de leeftijd van twee jaar. Bij de zeer vroeggeborenen en de allerkleinste kinderen zullen de controles langer worden uitgevoerd.

Het AMC biedt daarnaast nazorg via het ToP-programma voor prematuur geboren kinderen
(geboren vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht onder de 1500 gram) en
hun ouders.

Contact

Telefoonnummer:
Unit 1: 020 - 566 4171
Unit 2: 020 - 566 3574
Unit 3: 020 - 566 4370

Bezoektijden:
24 uur per dag

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: IC Neonatologie H3 Noord
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam