Intensive Care Neonatologie

Op de afdeling

Bezoek
U bepaalt in overleg met de verpleegkundige wanneer het overig bezoek komt. Het ontvangen van bezoek hangt af van de situatie van uw kind. Belangrijk is dat de rust voor uw kind is gewaarborgd. Wanneer er bezoek komt moet één van de ouders aanwezig zijn. Uitzonderingen op deze regel moeten afgesproken worden met de verpleegkundige.

Bezoek van kinderen
Broertjes en zusjes mogen op de afdeling alleen onder begeleiding van een volwassene op bezoek komen. Wanneer zij in contact zijn geweest met een besmettelijke ziekte, mogen zij niet op bezoek komen. Bij twijfel overlegt u vooraf met een verpleegkundige van de afdeling.

Voor broertjes en zusjes van 0 tot 6 jaar is er kinderopvang mogelijk op CO-122 (tegenover de portier van de hoofdingang). In de ouderlounge is een speelplek waar kinderen onder uw verantwoordelijkheid uitsluitend onder toezicht van een volwassene mogen spelen.

Kinderen buiten het gezin mogen alleen op bezoek komen als zij 12 jaar of ouder zijn.

Internetbezoek
wij bieden de gelegenheid om, wanneer u wilt, uw kind te zien via een internetverbinding. Zo heeft u uw kind toch een beetje thuis, bij u op de Kraamafdeling of eventueel een andere afdeling. Meer informatie hierover kunt u vragen aan de verpleegkundige die voor uw kind zorgt.

Fotograferen/filmen
Fotograferen en filmen van uw kind is toegestaan, maar niet met een filmlamp. Wilt u er wel bij stil staan dat het niet is toegestaan beelden waarop onze medewerkers zichtbaar zijn op de sociale media (Facebook, YouTube e.d.) te plaatsen zonder toestemming van de betreffende medewerker.

Units
Op de afdeling zijn drie units, waarvan twee Intensive Care en één High Care.

Voeding
Het geven van borstvoeding wordt in het AMC gestimuleerd. Wanneer uw kind niet in staat is zelf aan de borst te drinken kunt u de moedermelk afkolven. Hiervoor zijn op de afdeling kolfapparaten beschikbaar.

Alle ICN-verpleegkundigen hebben basiskennis over borstvoeding en kunnen u en uw kind hierin begeleiden. Er is een lactatiekundige op onze afdeling werkzaam die extra ondersteuning en begeleiding kunnen bieden bij specifieke vragen en problemen.


Contact

Telefoonnummer:
Unit 1: 020 - 566 4171
Unit 2: 020 - 566 3574
Unit 3: 020 - 566 4370

Bezoektijden:
24 uur per dag

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: IC Neonatologie H3 Noord
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam