Intensive Care Neonatologie

Overplaatsing

Als uw kind geen Intensive Care zorg meer nodig heeft, kan uw kind worden overgeplaatst naar een ziekenhuis dichter bij huis. Uw kind wordt in dat geval opgehaald door een ambulanceverpleegkundige en chauffeur.

transportcouveuse
Uw kind wordt, als de situatie het toelaat, door uzelf in de transportcouveuse gelegd. Als de situatie dit niet toe laat, doet de verpleegkundige van de Intensive Care dit. De bewaking en ondersteuning die uw kind op de afdeling krijgt, wordt in de ambulance voortgezet en de transportcouveuse houdt uw kind lekker warm.

In de transportcouveuse wordt uw kind ondersteund door een froggy, lakentje, speentje, knuffeltje etc. Over de transportcouveuse wordt een afdekdoek gelegd, die uw kind beschermd tegen licht en geluid, maar ook privacy biedt voor onderweg.

Op de transportcouveuse is een koelkastje aanwezig, waarin een aantal flesjes moedermelk kan worden meegenomen. U dient de rest van de moedermelk zelf met een koeltas mee te nemen.

De ambulance
In overleg met het ambulancepersoneel kan één ouder meerijden in de ambulance. U zit dan voorin bij de bestuurder, dus niet naast uw kind. Als u als moeder zelf nog bent opgenomen in het ziekenhuis, wordt u met een aparte ambulance naar het desbetreffende ziekenhuis vervoerd.

Vanaf de afdeling Intensive Care Neonatologie vertrekt de transportcouveuse met uw kind naar de ambulance. Dit is een redelijk grote afstand. Als u als kraamvrouw meerijdt en nog niet zo ver kunt lopen, is het handig om een rolstoel bij de hand te hebben, zodat u door uw partner of andere naaste naar de ambulance gereden kunt worden.

De transportcouveuse wordt de ambulance ingereden en op de rem gezet. De ambulance verpleegkundige blijft bij uw kind tijdens het transport zodat uw kind goed in de gaten gehouden kan worden.

De ambulance rijdt rustig maar ondanks de normale snelheid gaat de couveuse erg heen en weer en is daarnaast lawaaiig. Het kan zijn dat uw kind hierdoor wakker blijft, maar hij/zij kan ook in slaap vallen gedurende de rit.

Aankomst
De ambulanceverpleegkundige en chauffeur rijdt de transportcouveuse met uw kind naar de afdeling waar uw kind wordt opgenomen. Daar wordt uw kind overgeplaatst in een couveuse of een wiegje.

Soms ligt uw kind op de Intensive Care Neonatologie al in een wiegje en wordt hij/zij na overplaatsing in een couveuse gelegd. Dit wordt gedaan zodat de verpleegkundige van het ziekenhuis waar uw kind naar wordt overgeplaatst uw kind kan observeren na transport. Dit betekent niet dat uw kind een stap achteruit gaat. Waarschijnlijk zal uw kind na een paar dagen alsnog in een wiegje worden gelegd.

Risico’s
Er zijn enkele risico’s verbonden aan de overplaatsing van uw kind, omdat het transport uw kind veel energie kost.

Het kan zijn dat uw kind de dag van het transport en de dag erna veel slaapt en minder wakker is dan u gewend bent. Ook kan het voorkomen dat uw kind iets vaker stopt met ademhalen dan u van uw kind gewend bent. Over het algemeen neemt dit met een paar dagen weer af.

Ondanks dat de transportcouveuse uw kind warm houdt, kan het zijn dat uw kind is afgekoeld door de reis. Mocht dit het geval zijn dan wordt uw kind toegedekt zodat uw kind weer op temperatuur kan komen.

Meer informatie
U kunt uw vragen stellen aan de artsen en/of verpleegkundigen van de afdeling Intensive Care Neonatologie. Wilt u meer informatie dan kunt u ook terecht bij de Emma Infotheek. (www.amc.nl/emmainfotheek)

Contact

Telefoonnummer:
Unit 1: 020 - 566 4171
Unit 2: 020 - 566 3574
Unit 3: 020 - 566 4370

Bezoektijden:
24 uur per dag

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: IC Neonatologie H3 Noord
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam