Intensive Care Neonatologie

Voorbereiding op de opname

Indien verwacht wordt dat uw kind na de bevalling opgenomen moet worden op de IC Neonatologie, vindt er vooraf een gesprek plaats met de neonatoloog. Dit is de kinderarts die gespecialiseerd is in vroeggeborenen.

Rondleiding
Het is mogelijk om van te voren een rondleiding te krijgen op de afdeling en informatie te krijgen over de opname. U kunt hiernaar vragen bij uw behandelend arts op de polikliniek of op de Zwangerenafdeling.

Meenemen
• Bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekering
• Legitimatiebewijs van één van de ouders (paspoort, rijbewijs, toeristen- of identiteitskaart)
• Eventueel een knuffel voor uw baby

U mag uw tas en/of jas niet meenemen op de IC unit. In de gang is een kluisje aanwezig. Het is verstandig geen waardevolle spullen mee te nemen, het AMC is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of diefstal van uw eigendommen.

Opnamegesprek
In de eerste twee dagen vindt er een opnamegesprek plaats met de verpleegkundige. Tijdens een opnamegesprek kunt u onder andere meer vertellen over uw thuissituatie en ontvangt u verdere informatie over de gang van zaken op de afdeling.

Vragen

Als u vragen heeft over de opname, dan kunt u terecht bij de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. U kunt hem of haar bereiken via de IC unit waar uw kind ligt.

Telefoonnummer:
Unit 1: 020 - 566 4171
Unit 2: 020 - 566 3574
Unit 3: 020 - 566 4370


Contact

Telefoonnummer:
Unit 1: 020 - 566 4171
Unit 2: 020 - 566 3574
Unit 3: 020 - 566 4370

Bezoektijden:
24 uur per dag

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: IC Neonatologie H3 Noord
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam