Intensive Care Neonatologie

Wat kan ik verwachten?

In het Emma Kinderziekenhuis kunt u zoveel bij uw kind aanwezig zijn als u wilt. We betrekken u zoveel mogelijk bij de zorg van uw kind en bij de opstelling van een individueel zorgplan. Door uw aanwezigheid en contact leert uw kind om vertrouwen te krijgen in de omgeving.  

Als het u en uw kind zou helpen een familielid of vriend actief te betrekken tijdens de opnameperiode dan kunt u dit bespreken met de verpleegkundige.

Couveuse
De meeste kinderen worden opgenomen in een couveuse. Een couveuse is een gesloten bedje waarin de temperatuur en de vochtigheid geregeld kunnen worden. De couveuse biedt enige bescherming tegen ziektekiemen. Tegenwoordig worden ook steeds meer pasgeborenen, vooral de wat grotere kinderen, verpleegd in een ‘open bedje’.

Rondom uw kind ziet u allerlei apparatuur die nodig is bij de observatie, de bewaking en de behandeling van uw kind. De monitor bewaakt verschillende vitale functies, zoals ademhaling, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed. De meeste apparatuur is voorzien van alarmgrenzen. Wanneer de waarden buiten de ingestelde alarmgrenzen komen, wordt dit door middel van een signaal gemeld.

De verpleegkundige of de arts kan beoordelen of het een ‘vals’ alarm betreft, of dat er actie moet worden ondernomen.

Overnachten
Wanneer uw kind erg ziek is of als u ver weg woont, bestaan er mogelijkheden om één of meerdere nachten in de buurt van uw kind te verblijven. Wanneer de moeder op de Kraamafdeling verblijft, kan de partner voor een korte periode en alleen wanneer hiervoor ruimte is, op dezelfde kamer overnachten. Ook zijn er familiekamers. Deze kamers zijn uitsluitend beschikbaar voor familie van ernstig zieke kinderen, voor een beperkte periode.

Familieleden van zieke kinderen kunnen desgewenst overnachten in het Ronald McDonald Huis dat naast het AMC staat. Wanneer één van beide ouders bij het kind overnacht, kan de partner in het Ronald McDonald Huis terecht. In het weekend kunnen broertjes en zusjes er eveneens overnachten.

Het AMC beschikt daarnaast over logeerappartementen (maximaal 2 personen) op loopafstand van
het AMC. Informatie is te vinden via www.gioca.nl/gastverblijf.

Hygiëne
Pasgeborenen en zeker te vroeg geboren baby’s hebben nog weinig weerstand tegen
infecties. Daarom dient u wanneer u op de afdeling komt een aantal hygiëneregels in acht te
nemen. Deze regels gelden voor iedereen:

  • Het dragen van ringen, armbanden en horloges is niet toegestaan
  • Bij het betreden van de unit dient u uw handen te wassen met water en zeep
  • Bij het verlaten van de unit moet u opnieuw uw handen wassen met water en zeep

De hygiëne in de directe nabijheid van uw kind wordt door de verpleegkundige aan u uitgelegd.

Bij griep en andere besmettelijke aandoeningen adviseren wij u om niet op de afdeling te
komen. Bij verkoudheid of koortsuitslag op de lippen is een maskertje en extra
handenhygiëne meestal voldoende. De verpleegkundige kan u hierin adviseren.

Wanneer u vermoedt dat een van uw bezoekers (kinderen of volwassenen) een kinderziekte doormaakt of recentelijk heeft doorgemaakt, of in contact is geweest met iemand die besmet is, dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen met de verpleegkundige van uw kind.


Hulp
De opname van uw kind heeft natuurlijk ook invloed op de rest van uw gezin en uw omgeving. Zorg dat u de tijd neemt voor de rest van uw gezin en voor uzelf. Van ons krijgt u de ondersteuning die u nodig heeft. Op onze afdeling zijn hiertoe verschillende medewerkers beschikbaar.


Contact

Telefoonnummer:
Unit 1: 020 - 566 4171
Unit 2: 020 - 566 3574
Unit 3: 020 - 566 4370

Bezoektijden:
24 uur per dag

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: IC Neonatologie H3 Noord
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam