Intensive Care Neonatologie

Wie kom ik tegen?

Uw kind en u krijgen in het ziekenhuis met verschillende medewerkers te maken, die nauw met elkaar samenwerken.

Artsen
Er is 24 uur per dag een arts aanwezig op de afdeling, verdeeld over drie diensten (dag, avond en nacht). De artsen op de afdeling werken in een team van Neonatologen, kinderartsen in opleiding tot neonatoloog en basisartsen (al dan niet in opleiding tot kinderarts). Bij hen kunt u terecht met vragen over het ziekteverloop.

Er wordt naar gestreefd binnen 24 uur na opname van uw kind en vervolgens ongeveer één keer per week een gesprek te plannen met een arts, waarin de medische informatie over de situatie van uw kind wordt besproken. Afhankelijk van de conditie van uw kind en het aantal vragen dat u heeft kan de frequentie hiervan variëren.

Wanneer u een arts wilt spreken, kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. De geplande gesprekken vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 14:30 en 16:00 uur. Mocht er een acute verandering optreden in de situatie van uw kind dan informeert de op dat moment dienstdoende arts u zo spoedig mogelijk. Wij willen u dan ook vragen gedurende de opname steeds telefonisch bereikbaar te zijn.

Kinderen die lang op de afdeling verblijven, krijgen een Eerst Verantwoordelijke Arts (EVA)
toegewezen. Deze arts is voor u de vaste contactpersoon vanuit het medisch team
gedurende de opname van uw kind. De EVA voert zoveel mogelijk de geplande gesprekken
met u.

Verpleegkundigen
De verpleegkundigen verlenen de algemene dagelijkse zorg en coördineren de zorg rondom uw kind. Per dag zijn er drie verpleegkundige diensten (dag, avond en nacht). Op het planbord achter de balie op de unit staat vermeld welke verpleegkundige voor uw kind in de desbetreffende dienst zorgt. Dit is de Uitvoerende Verpleegkundige (UV). Bij deze verpleegkundige kunt u terecht voor de dagelijkse informatie en praktische vragen over de directe zorg van uw kind.

Naast de UV krijgt uw kind zo snel mogelijk een Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV) toegewezen. Een EVV heeft een belangrijke rol bij de uitvoering en de coördinatie in de totale zorg van uw kind. De EVV voert met u een opnamegesprek en is voor u het vaste aanspreekpunt voor vragen en het bespreken van problemen die betrekking hebben op de zorg van uw kind en het verpleegkundig beleid gedurende de opname.

Regelmatig (gemiddeld één keer per week) zal de EVV een gesprek met u voeren waarin het verloop en eventuele aanpassingen in de verpleegkundige zorg aan de orde komen. Tijdens dit gesprek is er ook ruimte voor de emotionele aspecten waar u als ouder mee te maken kunt krijgen.

Gemaakte afspraken worden opgenomen in het verpleegkundig dossier. De EVV zal niet
altijd voor uw kind zorgen, maar is wel op de hoogte van de situatie rondom u en uw kind. Kinderen die langer op de afdeling verblijven, zullen een tweede EVV toegewezen krijgen. Bij gesprekken tussen ouders en de arts is voor zover mogelijk de EVV of de UV aanwezig.

Medisch maatschappelijk werkers
Medisch maatschappelijk werkers zijn gespecialiseerd in op ondersteuning en begeleiding van ouders gedurende de opname van het kind.

In gesprekken met de medisch maatschappelijk werker kunt u voor uzelf op een rijtje zetten
hoe u in uw persoonlijke situatie kunt omgaan met bijvoorbeeld; tegenstrijdige gevoelens,
angst, verdriet, onzekerheid, de belasting van ziekenhuisbezoek voor uzelf en de
thuissituatie, het verschil in beleving tussen u en uw partner en onzekerheid over de
toekomst. Daarnaast kunnen ze bemiddelen en adviseren bij praktische problemen die verband houden met de medische verzorging van uw kind.

De medisch maatschappelijk werker maakt deel uit van het team op de afdeling. Zij/hij heeft
net als alle andere hulpverleners een geheimhoudingsplicht.

Lactatiekundigen
Het geven van borstvoeding wordt in het EKZ/AMC gestimuleerd. Alle ICN-verpleegkundigen hebben basiskennis over borstvoeding en kunnen u en uw kind hierin begeleiden. Er zijn lactatiekundigen op onze afdeling werkzaam die extra ondersteuning en begeleiding kunnen bieden bij specifieke vragen en problemen.

NIDCAP zorgverleners
Op de afdeling IC Neonatologie zijn zorgverleners getraind in de NIDCAP methode. NIDCAP staat voor Newborn Individualised Developmental Care and Assesment Program. Met deze methode wordt de zorg en behandeling zoveel mogelijk aangepast aan de behoefte en het ontwikkelingsniveau van het te vroeg geboren kind. Ouders spelen een centrale rol bij deze methode.

Kinderrevalidatieteam
Een multidisciplinair team dat zich heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren die moeten revalideren. Het team is werkzaam in het Emma Kinderziekenhuis. Lees hier meer over het kinderteam.

Geestelijk verzorgers
Tot het team van zorgverleners die u in het ziekenhuis willen bijstaan, behoren ook de geestelijk verzorgers. Het team bestaat uit humanistische raadslieden, rooms-katholieke pastores, protestantse predikanten, en een moslim geestelijk verzorger. Lees hier meer over Geestelijke verzorging in het AMC.

Voedingsassistenten
Voedingsassistenten bereiden de kunstmatige voeding en de afgekolfde moedermelk in porties per kind. Dagelijks wordt de hoeveelheid en samenstelling van de voeding door de arts afgesproken.

Paramedici en ondersteunend personeel
Uw kind en u kunnen ook te maken krijgen met fysiotherapeuten, röntgen-medewerkers, afdelingsassistenten, medisch analisten en anderen.

Hulp
Naast de regelmatige contacten met artsen en verpleegkundigen die hoofdzakelijk met uw
kind te maken hebben, heeft u misschien ook behoefte aan een gesprek met andere ouders.
Dit kan via de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). De VOC heeft één keer
per maand een inloopavond op de afdeling Neonatologie. U wordt op de hoogte gesteld
wanneer deze avond zal plaatsvinden. Daarnaast kunt u informatie terugvinden op de
website: www.couveuseouders.nl.

Contact

Telefoonnummer:
Unit 1: 020 - 566 4171
Unit 2: 020 - 566 3574
Unit 3: 020 - 566 4370

Bezoektijden:
24 uur per dag

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: IC Neonatologie H3 Noord
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam