Kinderchirurgie

Foto: Mike Bink / OPERA Amsterdam b.v. - Copyright Emma Kinderziekenhuis AMC

Uw kind wordt opgenomen op Kinderchirurgie/Zuigelingen. Op de afdeling worden kinderen van 0 tot 12 jaar verpleegd. De meeste kinderen hebben een operatie ondergaan of krijgen deze nog. De afdeling Chirurgie vormt samen met de afdeling Zuigelingen de verpleegafdeling Chirurgie en Zuigelingen.

Op de afdeling krijgt uw kind te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en andere medewerkers. U kunt alvast kennismaken met de medewerkers van de Intensive Care Kinderen, als uw kind daar na de operatie moet worden behandeld.

Tijdens het verblijf op de afdeling is het mogelijk dat u zoveel mogelijk, eventueel met hulp, de gewone zorg van uw kind op u neemt.

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan ook voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Ter voorbereiding op de opname van uw kind krijgt u de brochure 'Opname in het Emma Kinderziekenhuis AMC'. Daarnaast krijgt u de folder 'Informatie over de afdeling Chirurgie en Zuigelingen.' U kunt deze ook digitaal raadplegen.

Contact

Afdeling:
020 - 566 3368
020 - 566 3168
24 uur per dag bereikbaar

Opnamecoördinator:
020 - 566 9111, sein 59177
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoektijden:
Ouders: hele dag
Overig bezoek: overlegt u met de verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Zuigelingen H7
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM