Kinderchirurgie

Hoe bereid ik mijn kind voor?

Op de verpleegafdeling worden uw kind en u zo goed mogelijk ingelicht over de reden van opname en over alles wat in het ziekenhuis anders is dan thuis. Om het kind in staat te stellen de opname goed te verwerken, is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Een kind verwerkt de ziekenhuisopname het beste als het vooraf weet wat er gaat gebeuren.

Wat u aan uw kind kunt vertellen, is afhankelijk van de leeftijd. Voor jonge kinderen is een korte, eenvoudige uitleg meestal voldoende. U kunt bijvoorbeeld vertellen waarom opname in het ziekenhuis nodig is, hoe een ziekenhuis er van binnen uitziet en dat u als ouder mag blijven slapen. Ook kunt u vertellen wat er in het ziekenhuis anders is dan thuis: een ander bed, soms met meerdere kinderen op één kamer slapen, verpleegkundigen die je verzorgen en dokters die je onderzoeken.

Het is raadzaam al deze onderwerpen meer dan eens ter sprake te brengen. Zo kan uw kind alvast wennen en krijgt het de tijd om vragen te stellen. U komt er bovendien achter waar herhaling of aanvulling van de informatie nodig is.

Ter voorbereiding is voor kinderen het voorleesboekje 'Emma naar het ziekenhuis' ontwikkeld.

Kennismakingsbezoek
Een kennismakingsbezoek kan een goede hulp zijn bij het voorbereiden van uw kind op de ziekenhuisopname. Voor zo’n kennismakingsbezoek kunt u een afspraak maken met een pedagogisch medewerker via het secretariaat van de Psychosociale Afdeling, telefoon 020 - 566 5674.

Boeken
Bij de voorbereiding kunt u gebruikmaken van kinderboeken over het ziekenhuis, verkrijgbaar in de boekhandel en de bibliotheek. U kunt ze ook inzien bij de Emma Infotheek in het Emma Kinderziekenhuis AMC (locatie G8-180). Enkele voorbeelden hiervan zijn:

vanaf 2 jaar
‘Nijntje in het Ziekenhuis’
Dick Bruna
(ISBN 90-73991-87-0)

vanaf 4 jaar
‘Een bed op wieltjes’
Vivian den Hollander
(ISBN 90-269-8784-6)

vanaf 6 jaar
‘Kunnen dokters ziek worden?’
(vragen van en voor kinderen over het ziekenhuis)
Dirk Musschoot
(ISBN 90 6822 641 X)


Contact

Afdeling:
020 - 566 3368
020 - 566 3168
24 uur per dag bereikbaar

Opnamecoördinator:
020 - 566 9111, sein 59177
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoektijden:
Ouders: hele dag
Overig bezoek: overlegt u met de verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Zuigelingen H7
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM