Kinderchirurgie

Links

De volgende links verwijzen naar websites die door het Emma Kinderziekenhuis worden aanbevolen. Het Emma Kinderziekenhuis heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.


BOSK, vereniging voor mensen met meervoudig complexe handicap

Ouderkompas, voor ouders van een kind met chronische ziekte of aandoening

Contact

Afdeling:
020 - 566 3368
020 - 566 3168
24 uur per dag bereikbaar

Opnamecoƶrdinator:
020 - 566 9111, sein 59177
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoektijden:
Ouders: hele dag
Overig bezoek: overlegt u met de verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Zuigelingen H7
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM