Kinderchirurgie

Wat kan ik verwachten?

In het Emma Kinderziekenhuis kunt u zoveel bij uw kind aanwezig zijn als u wilt. U kunt de dagelijkse verzorging in overleg met de verpleegkundige uitvoeren, zoals verschonen, wassen, aankleden, eten en drinken geven.

De pedagogische medewerkers en/of verpleging bereiden uw kind voor op de onderzoeken en de ingrepen. Als dat gewenst en mogelijk is, zijn zij ook aanwezig bij het onderzoek en de ingreep zelf.

Met de arts, verpleegkundige en pedagogisch medewerker kunt u overleggen of u ook aanwezig kunt zijn bij onderzoeken en ingrepen. Wanneer uw kind onder narcose gaat voor een ingreep of operatie, dan kunt u hierbij zijn totdat hij of zij in slaap is. Hiervan kan worden afgeweken als dit voor de veiligheid van uw kind beter is. Na de ingreep mag u weer bij uw kind zijn.

Vooraf aan de opname in het Emma Kinderziekenhuis AMC wordt uw kind onderzocht door de anesthesioloog. Die bespreekt dan met u welke vorm van anesthesie voor uw kind het meest geschikt is. Vanzelfsprekend kunt u hierover vragen stellen. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Anesthesiologie.

Overnachten
Als uw kind in het ziekenhuis is opgenomen en de thuissituatie laat het toe, dan kan één van de ouders in de kamer van het kind blijven slapen. Wij noemen dit 'rooming-in'.

Gezinsleden van zieke kinderen kunnen desgewenst overnachten in het Ronald McDonald Huis, dat naast het AMC staat. Wanneer één van beide ouders bij het kind overnacht, kan de partner in het Ronald McDonald Huis terecht. In het weekend kunnen broertjes en zusjes er eveneens overnachten.

De opname van uw kind heeft natuurlijk ook invloed op de overige gezinsleden en uw omgeving. Zorg dat u de tijd neemt voor de rest van uw gezin en voor uzelf. Desgewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen. Op onze afdeling zijn hiertoe verschillende medewerkers beschikbaar.

Wanneer u de afdeling verlaat is het belangrijk dat u dit meldt bij de verpleegkundige of de baliemedewerker. Wanneer u zelf niet bij uw kind aanwezig kan zijn is het wellicht mogelijk dat een ander vertrouwd persoon aanwezig is.

Hoe ziet de dag er uit?

De globale dagindeling op de afdeling is als volgt:

Dagdienst
07.30 - 09.30 Verpleegkundige controles, wegen van de kinderen, medicatie, voeding, wassen en aankleden. De zaalarts komt langs. De schoonmaak start met de werkzaamheden.
09.30 - 10.45 De 'visite': overleg tussen artsen en verpleegkundigen om te bespreken hoe het met uw kind gaat.
10.00/45 - 13.00 Verpleegkundigen brengen verslag uit aan de ouders over gemaakte afspraken en vangen nieuw opgenomen kinderen op. Voeding en medicatie.
13.00 - 15.00 Artsen voeren oudergesprekken en kijken nieuw opgenomen kinderen na. Eventueel derde ronding voeding en medicatie.
15.00 - 17.00 Artsen en verpleegkundigen dragen hun dienst over.
17.00 De kinderen krijgen een warme maaltijd.

Contact

Afdeling:
020 - 566 3368
020 - 566 3168
24 uur per dag bereikbaar

Opnamecoördinator:
020 - 566 9111, sein 59177
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoektijden:
Ouders: hele dag
Overig bezoek: overlegt u met de verpleegkundige

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Zuigelingen H7
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM