Kinderoncologie

Wat kan ik verwachten?

Uw kind kan om verschillende redenen worden opgenomen:
• Diagnostiek: Uw kind wordt opgenomen omdat het nog niet duidelijk is om welke oncologische aandoening het gaat. Tijdens deze opname vinden allerlei onderzoeken plaats.
• Kuur: Uw kind wordt voor meerdere dagen opgenomen op een vierpersoonszaal. Uw kind komt voor een chemotherapie behandeling en mag na de kuur weer naar huis.
• Aplasie (Wanneer het aantal witte bloedcellen van uw kind is te wordt om te beschermen tegen bacteriën): Uw kind wordt opgenomen vanwege koorts en een verminderde weerstand. Uw kind ligt op de box (een eenpersoonskamer) vanwege beschermende isolatie. Beschermde isolatie is dan noodzakelijk om uw kind te beschermen tegen infecties.
• Dagbehandeling: uw kind komt voor chemotherapie die in één dag wordt gegeven.

In het Emma Kinderziekenhuis kunt u zoveel bij uw kind aanwezig zijn als u wilt. U kunt de dagelijkse verzorging in overleg met de verpleegkundige uitvoeren, zoals verschonen, wassen, aankleden, eten en drinken geven.

De pedagogische medewerkers en/of verpleging bereiden uw kind voor op de onderzoeken en de ingrepen. Als dat gewenst en mogelijk is, zijn zij ook aanwezig bij het onderzoek en de ingreep zelf.

Met de arts, verpleegkundige en pedagogisch medewerker kunt u overleggen of u ook aanwezig kunt zijn bij onderzoeken en ingrepen. Wanneer uw kind onder narcose gaat voor een ingreep of operatie, dan kunt u hierbij zijn totdat hij of zij in slaap is. Hiervan kan worden afgeweken als dit voor de veiligheid van uw kind beter is. Na de ingreep mag u weer bij uw kind zijn.

Vooraf aan de opname in het Emma Kinderziekenhuis AMC wordt uw kind onderzocht door de anesthesioloog. Die bespreekt dan met u welke vorm van anesthesie voor uw kind het meest geschikt is. Vanzelfsprekend kunt u hierover vragen stellen. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Anesthesiologie.

Overnachten
Als uw kind er behoefte aan heeft en de thuissituatie het toelaat, dan kan één van de ouders in de kamer van het kind blijven slapen. Wij noemen dit 'rooming-in'.

Gezinsleden van zieke kinderen kunnen desgewenst overnachten in het Ronald McDonald Huis, dat naast het AMC staat. Wanneer één van beide ouders bij het kind overnacht, kan de partner in het Ronald McDonald Huis terecht. In het weekend kunnen broertjes en zusjes er eveneens overnachten.

De opname van uw kind heeft natuurlijk ook invloed op de overige gezinsleden en uw omgeving. Zorg dat u de tijd neemt voor de rest van uw gezin en voor uzelf. Desgewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen. Op onze afdeling zijn hiertoe verschillende medewerkers beschikbaar.

Wanneer u de afdeling verlaat is het belangrijk dat u dit meldt bij de verpleegkundige of de baliemedewerker. Wanneer u zelf niet bij uw kind aanwezig kan zijn is het wellicht mogelijk dat een ander vertrouwd persoon aanwezig is.

Hoe ziet de dag er uit?
De globale dagindeling op de afdeling is als volgt:

Dagdienst
07.30 - 09.15 Verpleegkundige controles, medicatie, ontbijten, wassen en aankleden. De artsen komen langs.
09.00 - 10.45 De 'visite': overleg tussen artsen en verpleegkundigen om te bespreken hoe het met uw kind gaat.
10.15 Speelkamer gaat open tot 12 uur. Kinderen met een.langere opname kunnen de school in het ziekenhuis bezoeken
12.15 De kinderen krijgen een lunch (broodmaaltijd).
13.00-14.00 Rustuur
14.00 Het bezoekuur begint. Tijdens het bezoekuur kunnen onderzoeken en behandelingen van uw kind plaatsvinden.
17.00 De kinderen krijgen een warme maaltijd.
18.30 De kleine kinderen worden klaargemaakt voor de nacht.
19.00 Einde bezoektijd. De kleinere kinderen gaan slapen.
20.00 De grotere kinderen worden klaargemaakt voor de nacht.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 3167

Bezoektijden:
Van 15:00 tot 19:00 uur

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Kinderoncologie F8
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM