Tieners

Foto: Mike Bink / OPERA Amsterdam b.v. - Copyright Emma Kinderziekenhuis AMC

Uw arts heeft met u besproken dat uw kind wordt opgenomen op de afdeling Tieners. Op de afdeling Tieners worden kinderen verpleegd van 10 tot 18 jaar, voor bijna alle mogelijke ziektebeelden.

Op de afdeling krijgen uw zoon of dochter en u te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en andere specialisten. U kunt alvast kennismaken met de verschillende soorten medewerkers van de afdeling Tieners.

Tijdens het opnamegesprek kan alles ter sprake komen wat volgens uw kind en u van belang is voor een goede opvang. Tips of aanmerkingen zijn welkom. Wij vinden het belangrijk dat we samen met u uw kind de beste zorg kunnen geven.

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat we u vragen of uw kind mee wilt werken aan wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Ter voorbereiding op de opname van uw kind krijgt u de brochure 'Opname in het Emma kinderziekenhuis AMC'. U kunt deze brochure ook digitaal raadplegen.


Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 4471

Opnamecoördinator:
020 - 566 9111
sein 59177
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoektijden:
Ouders:
24 uur per dag
Één ouder mag bij het kind slapen

Overig bezoek:
Van 14.00 tot 20.00 uur

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Tieners F8 Noord
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM