Tieners

Hoe bereid ik mijn kind voor?

Uw kind en u worden vooraf ingelicht over de reden van opname en over alles wat in het ziekenhuis anders is dan thuis. Om uw kind in staat te stellen de opname goed te verwerken, is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Een kind verwerkt de ziekenhuisopname het beste als het vooraf weet wat er gaat gebeuren.

Wat u aan uw kind kunt vertellen, is afhankelijk van de leeftijd. Met oudere kinderen kunt u over de opname praten en/of samen informatie opzoeken. Voor jongere kinderen is een korte, eenvoudige uitleg meestal voldoende. U kunt bijvoorbeeld vertellen waarom opname in het ziekenhuis nodig is, hoe een ziekenhuis er van binnen uitziet en dat u als ouder mag blijven slapen. Ook kunt u vertellen wat er in het ziekenhuis anders is dan thuis: een ander bed, soms met meerdere kinderen op één kamer slapen, verpleegkundigen die je verzorgen en dokters die je onderzoeken.

Kennismakingsbezoek
Een kennismakingsbezoek kan een goede hulp zijn bij het voorbereiden van uw kind op de ziekenhuisopname. Voor zo’n kennismakingsbezoek kunt u een afspraak maken met een pedagogisch medewerker via het secretariaat van de Psychosociale Afdeling, telefoon 020 - 566 5674.

Boeken
Bij de voorbereiding kunt u gebruikmaken van kinderboeken over het ziekenhuis, verkrijgbaar in de boekhandel en de bibliotheek. U kunt ze ook inzien bij de Emma Infotheek in het Emma Kinderziekenhuis AMC (locatie G8-180).

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 4471

Opnamecoördinator:
020 - 566 9111
sein 59177
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoektijden:
Ouders:
24 uur per dag
Één ouder mag bij het kind slapen

Overig bezoek:
Van 14.00 tot 20.00 uur

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Tieners F8 Noord
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM