Tieners

Transitie 18+

Na hun 18e jaar zullen kinderen met een chronische aandoening de overstap moeten maken van het kinderziekenhuis naar de volwassenenzorg. Een optimale overgang vereist een tijdige voorbereiding, inzicht in overeenkomsten en verschillen van zorgmogelijkheden. In EKZ/AMC wordt de voorbereiding ruim voor de 18e verjaardag ingezet.

Elke chronische aandoening vereist zijn eigen transitie. De transitie wordt voorbereid op de kinderpoliklinieken. Enkele poliklinieken die betrokken zijn bij transitie zijn:
Hemofiliebehandelcentrum
Sikkelcelziekte

Daarnaast zijn er poliklinieken die zich bezig houden met de latere effecten van kinderziekte, zoals:
PLEK/LATER


Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 4471

Opnamecoördinator:
020 - 566 9111
sein 59177
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoektijden:
Ouders:
24 uur per dag
Één ouder mag bij het kind slapen

Overig bezoek:
Van 14.00 tot 20.00 uur

Postadres:
Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling: Tieners F8 Noord
[Naam kind]
[Kamernummer]
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM