Emma Thuis Team

Voor de kinderen die ernstig ziek zijn en niet meer beter zullen worden, is er het Emma Thuis team; de brug van ziekenhuis naar thuis. Dit team biedt actieve, persoonlijke en deskundige zorg aan uw kind en gezin.

Het Emma Thuis team bestaat uit kinderverpleegkundigen, kinderartsen, een psycholoog, pedagogisch medewerkers, een maatschappelijk werker en geestelijk verzorger. Dit team gaat niet alleen gezinnen ondersteunen maar ook de zorgverleners in de eerste lijn die behoefte hebben aan instructie of advies. Het team is 7 dagen per week, 12 uur per dag van 8.00 – 20.00 uur bereikbaar.

Deze unieke vorm van dienstverlening wordt de komende jaren verder ontwikkeld. Ook wordt het project door middel van wetenschappelijke onderzoek getoetst op kwaliteit en effectiviteit. Het is de bedoeling dat dit team als voorbeeld kan dienen voor het invoeren van meer kinderpalliatieve teams door het hele land.

De vragen rond de begeleiding van ernstig zieke kinderen zijn talrijk. Hoe kun je kinderen ondersteunen om zo veel mogelijk en zo lang mogelijk thuis te blijven, in hun eigen omgeving, als ze ongeneeslijk ziek zijn en enorm veel ondersteuning nodig hebben? Hoe kun je ziekenhuisopnames zo veel mogelijk voorkomen? Hoe kun je een gezin een veilig gevoel geven en een vast aanspreekpunt bieden? Hoe kan de afstemming tussen het ziekenhuis en thuis verbeterd worden? Voor al deze vragen staat het team klaar.

Info: emmathuisteam@amc.nl


Folder voor ouders

Download:

Publicaties

Downloads:

Zie het boekje over het Emma Thuis Team


Contact

Algemeen telefoonnummer:
020 - 566 1695

Buiten kantooruren:
020 - 566 8907

Telefonische bereikbaarheid:

7 dagen per week, 12 uur per dag van 8.00 tot 20.00 uur

E-mail:
emmathuisteam@amc.nl