Amsterdams Multidisciplinair Lymecentrum (AMLC)

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor het Amsterdams Multidisciplinair Lymecentrum (AMLC). Dat richt zich op onderzoek en behandeling van de ziekte van Lyme, maar ook van andere ziekten die door teken worden overgedragen.

Waarom een AMLC?
De ziekte van Lyme is een infectieziekte die in Nederland steeds meer voorkomt. De verschijnselen kunnen heel verschillend zijn en langdurig optreden. Soms is het herkennen of behandelen van de ziekte van Lyme niet eenvoudig, daarom heeft het AMC de kennis over tekenziekten vanuit verschillende specialismen gebundeld in één centrum: het AMLC.

Wat u bij ons kunt verwachten
Als u niet bij ons bekend bent verwijzen wij u voor algemene vragen over de ziekte van Lyme naar uw huisarts, uw behandelend specialist, onze patiënteninformatie of de website van het RIVM.

Mocht u opgeroepen worden door het AMLC gaan we op de polikliniek na wat er precies bij u aan de hand is en proberen we de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder lichten onze artsen u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?

U kunt bij ons onderzocht worden door artsen van de afdeling Infectieziekten, Neurologie, Dermatologie (huidziekten) en/of Reumatologie. Onderling hebben die veel overleg . Als het nodig is, kunt u ook nog naar andere specialisten binnen het AMLC worden verwezen.

Het AMLC baseert zich op de toonaangevende nationale en internationale richtlijnen, maar levert altijd ‘zorg op maat’, dus zorg die is afgestemd op de individuele patiënt.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Voor algemene vragen over de ziekte van Lyme verwijzen we u naar uw huisarts, uw behandelend specialist, onze patiënteninformatie of de website van het RIVM.

Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme
Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van langdurige klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme, is in april het LymeProspect-onderzoek gestart. Iedereen van 18 jaar of ouder die een antibioticabehandeling gaat beginnen tegen de ziekte van Lyme kan zich voor dit onderzoek aanmelden via de (huis)arts of via www.tekenradar.nl. Meer informatie over de studie.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 2649

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Faxnummer:
020 - 566 3593

Poliklinieken:
Infectieziekten,
Dermatologie,
Reumatologie
Neurologie.

Openingstijden poliklinieken:
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.