Audiologisch Centrum

U hebt een verwijzing gekregen voor het Audiologisch Centrum van het AMC, of uw kind heeft zo’n verwijzing gekregen. Het Audiologisch Centrum doet gehooronderzoek en taal/spraakonderzoek. Patiënten kunnen er ook terecht voor ’gehoorrevalidatie’. Dat wil zeggen: het op allerlei manier ondersteunen van het gehoor.

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan het Audiologisch Centrum gaan we na wat er bij u aan de hand is. We vertellen u wat mogelijke oorzaken zijn van uw gehoorklachten, of er vervolgonderzoeken nodig zijn en welke mogelijkheden we zien voor behandeling.

Gehooronderzoek
Gehooronderzoek doen we bij zowel kinderen als volwassenen. Er bestaan allerlei soorten testen voor. Zelfs bij pasgeboren kinderen is al te meten of ze goed horen. Onderzoek naar taal en spraak doen we bij kinderen tot 7 jaar, als de indruk bestaat dat het kind daar problemen mee heeft. Een ‘los’ taal- en spraakonderzoek is dat nooit: ook het gehoor wordt meteen getest.

Gehoorrevalidatie
Ook voor gehoorrevalidatie kunnen volwassenen én kinderen bij ons terecht. Bij slechthorende kinderen is het heel belangrijk ervoor te zorgen dat ze goed leren spreken en met taal leren omgaan. Problemen op school proberen we te voorkomen.
Bij volwassenen richten we ons erop mensen met gehoorschade zo goed mogelijk in staat te stellen met anderen te communiceren. Niet alleen thuis maar ook op het werk.

Een belangrijk onderdeel van gehoorrevalidatie is vaak een patiënt te helpen aan precies het juiste hoortoestel. Bij heel ernstige slechthorendheid kan Cochleaire Implantatie een mogelijkheid zijn. Meer informatie over Cochleaire Implantatie kunt u vinden in onze folder. Daarnaast zijn er nog vele andere manieren waarop we kunnen meehelpen aan beter communiceren.

Team van deskundigen
Bij ons centrum werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden:

  • audiologen (specialisten in het afnemen van hoortesten)
  • audiologie-assistenten
  • logopedisten (om te helpen bij spraakproblemen)
  • orthopedagogen (gespecialiseerd in het helpen van kinderen met een beperking)
  • keel-, neus- en oorartsen
  • maatschappelijk werkers
  • een linguïst (taaldeskundige)
  • een technicus

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 3921

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 en 13.00-16.00 uur

Schriftelijke correspondentie:
Audiologisch Centrum
Academisch Medisch Centrum D2
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam