Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

Eerste bezoek

Zeker als u voor het eerst in het AMC bent, is het raadzaam om 30 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om u vóór de afgesproken tijd bij de balie van Q4 te melden. In het AMC wordt de weg overal aangegeven met grijs-gele richtingsborden, maar daarnaast kunt u zich ook van tevoren oriënteren. Bekijk hiervoor de online plattegrond onder de menukeuze 'Waar moet ik zijn' en print uw route uit.

Werkwijze van het team

In het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde werken wij als team. Het team bestaat uit verpleegkundigen, coassistenten, gynaecologen in opleiding, IVF-artsen en gynaecologische stafleden. Elke middag worden alle nieuwe patiënten in het team besproken. Het werken in teamverband betekent dat wij u geen vaste arts kunnen bieden. Om u toch persoonlijk te kunnen benaderen, leggen wij alles duidelijk vast in uw dossier.

Wie verwachten wij bij het eerste bezoek?

Wij vragen u nadrukkelijk om, als u een partner heeft, met uw partner te komen. Het gesprek met de arts is bedoeld voor u en uw eventuele partner. Ouders, familieleden en/of vrienden die eventueel zijn meegekomen, wachten in de wachtkamer. De reden hiervoor is dat u, uw eventuele partner en de arts vrijuit met elkaar moeten kunnen spreken. Ook willen we hiermee voorkomen dat zaken besproken worden die u achteraf liever privé had gehouden. Om dezelfde reden kunt u ook geen eigen tolk meenemen. Geeft u aan of u bij het eerste consult een tolk nodig heeft, dan zorgen wij voor een (telefonische of persoonlijke) tolk.

Meenemen

Neem het volgende mee als u een afspraak heeft:

  • Geldig verzekeringspasje;
  • Legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, toeristen- of identiteitskaart);
  • Patiëntenpas en afsprakenkaart;
  • Afspraakbevestiging;
  • Medicatielijst indien u medicijnen gebruikt.

Wachttijd

Door een goed afsprakensysteem kunnen we de wachttijden voor u beperkt houden. Wij streven er naar dat u in ieder geval binnen twintig minuten na uw afspraaktijd een arts te spreken krijgt.

Langere wachttijden zijn niet altijd te voorkomen. Ze lopen bijvoorbeeld op als patiënten te laat arriveren. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om tijdig van huis te vertrekken en rekening te houden met eventuele files en slecht weer. Indien u langer dan 15 minuten vertraging heeft, kan uw afspraak helaas niet doorgaan. Er zal dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt worden aan de balie.

Wachttijden kunnen ook uitlopen door bijvoorbeeld een spoedgeval, of als een onderzoek langer duurt dan gepland. Wanneer het spreekuur uitloopt zal u worden geïnformeerd over de reden en de duur van de vertraging.

Verhindering

In het geval dat u verhinderd bent vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan ons centrum. De baliemedewerker maakt dan direct een nieuwe afspraak met u.

Vervolgconsult

Een vervolgconsult maakt u direct bij de balie van de polikliniek na uw bezoek.

Rechten en plichten

Op deze pagina vindt u alle informatie over uw rechten en plichten in het AMC.

Belangrijke aandachtspunten

  • Legitimeren is noodzakelijk voor het registreren van uw burgerservicenummer (BSN). Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland bij een gemeente is ingeschreven heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.
  • Heeft u geen Nederlandse basisverzekering, dwz een buitenlandse verzekering of géén verzekering, dan moet u zich inschrijven bij `Bureau Niet- en Andersverzekerden`. Dit bureau bevindt zich naast de reguliere inschrijfbalie op A0.401. Mocht u meer informatie willen dan staan wij u graag te woord. 020-5661777 of nav@amc.nl.
  • Bent u in de drie maanden voorafgaand aan uw polikliniekbezoek opgenomen geweest in een ziekenhuis buiten Nederland? Meld dit dan vóór uw komst naar het AMC.

Contact

E-mail:
cvv@amc.nl

Telefoonnummer:
020 - 566 4287

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Faxnummer:
020 - 566 9209

Schriftelijke correspondentie:
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde
AMC - Q3-119
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam