Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

Kunstmatige Inseminatie Donorsperma (KID)

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een zwangerschap door middel van intra cervicale inseminatie met donorzaad (ICI-D) ook wel KID (kunstmatige inseminatie met donorzaad) genoemd. Het centrum voor voortplantingsgeneeskunde heeft een eigen donorenbestand.

Voor aanmelding en werkwijze verwijzen wij u naar de Patiënteninformatie “Verzoek tot behandeling met gecryopreserveerd donorsperma van de sperma bank” en "Informatie over inseminatie met een eigen donor"

Wachttijd KID spermadonor
De actuele wachttijd vindt u hier.

Eigen bijdrage/Kosten KID met KID spermabankdonor
De KID wordt gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar en een deel moet u zelf bijdragen. De eigen bijdragen betreffen de kosten die gemaakt worden om donoren te werven, reiskostenvergoeding voor de donoren en het beheer van het sperma (invriezen, bewaren en de uitgifte). De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks door het College Tarieven Gezondheidszorg vastgesteld.

Per 1 juli 2014 gelden de volgende bedragen:

Per ICI (cyclus) 100 euro
Per IUI (cyclus) 200 euro
IVF/ICSI behandeling (per cyclus) 200 euro

Deze kosten kunt u niet verhalen op uw verzekering. De kosten van de consulten worden wel vergoed.

Hoe meld ik me aan?

Indien u wordt verwezen in verband met KID, dan vragen wij u deze vragenlijst in te vullen:

Download:

De ingevulde vragenlijst kunt u samen met de verwijsbrief mailen naar cvv@amc.nl.

Contact

E-mail:
pgd@amc.nl

Klinische Genetica
Telefoonnummer:
020 - 566 5281

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.

Faxnummer:
020 - 566 9498

Schriftelijke correspondentie:
Academisch Medisch Centrum
Polikliniek Klinische Genetica – Q0
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde
Telefoonnummer:
020 - 566 4287

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Faxnummer:
020 - 566 9209

Schriftelijke correspondentie:
Academisch Medisch Centrum
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde -Q3-119
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam