Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

Wat kan ik verwachten?

Tijdens het eerste bezoek wordt u meestal eerst gezien door een coassistent. Dit is een arts in opleiding. De coassistent bespreekt met u de vragenlijsten die door u zijn ingevuld en opgestuurd. Ook neemt de coassistent met u de eventuele informatie uit andere ziekenhuizen door. Het doel hiervan is om uw medische situatie zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Na het contact met de coassistent volgt een gesprek met een gynaecoloog in opleiding of een gynaecologisch staflid. Het eerste bezoek zelf duurt maximaal anderhalf uur.

Wat houdt uw eerste bezoek in?

 • Uw hulpvraag duidelijk in kaart brengen.
 • Afspreken welke onderdelen van het vruchtbaarheidsonderzoek bij u uitgevoerd worden. Dit is afhankelijk van uw hulpvraag en uw voorgeschiedenis. U krijgt hier niet alleen mondeling, maar ook schriftelijke uitleg over. Zodoende kunt u de afspraken thuis rustig nalezen.
 • Het geven van een behandeladvies, indien het vruchtbaarheidsonderzoek in een ander ziekenhuis al is afgerond.
 • Verwijzing naar onze counselor, afhankelijk van uw situatie.
 • Tekenen van een toestemmingsformulier om gegevens van een eventuele toekomstige bevalling en kind op te vragen bij uw behandelend verloskundige, gynaecoloog of kinderarts.
 • Tekenen van een toestemmingsformulier om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.

Het vruchtbaarheidsonderzoek

Door middel van het vruchtbaarheidsonderzoek (oriënterend fertiliteitonderzoek, afgekort OFO) willen we antwoord krijgen op de volgende vragen:

 • Hebt u een eisprong?
  Dit wordt onderzocht met een basale temperatuurcurve (afgekort BTC).
 • Zijn er voldoende bewegende zaadcellen?
  Dit wordt onderzocht met een zaadonderzoek. Het is noodzakelijk om dit twee keer bij ons fertiliteitlaboratorium te laten doen, ook als dit eerder bij de huisarts of ander ziekenhuis is gedaan.
 • Zijn de eileiders doorgankelijk?
  Dit wordt onderzocht met een baarmoederfoto (hysterosalpingogram, afgekort HSG) of kijkoperatie (laparoscopie).


In de voorlichtingsbrochure ‘OFO, Oriënterend Fertiliteitsonderzoek’ op de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie kunt u meer in informatie vinden over bovengenoemde onderzoeken. Later krijgt u voor ieder onderzoek dat bij u moet worden uitgevoerd nadere schriftelijke informatie.

Hoe lang duurt het vruchtbaarheidsonderzoek?

Het hele vruchtbaarheidsonderzoek duurt 2 maanden tot een jaar. Het is in dit stadium moeilijk in te schatten hoe lang het vruchtbaarheidonderzoek bij u zal duren. Dat is namelijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Behandeladvies

Als alle onderdelen van het vruchtbaarheidsonderzoek zijn afgerond, geeft de arts u een behandeladvies. Dit behandeladvies is in het teamoverleg tot stand gekomen. Wat dit advies voor u zal zijn, is afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken die bij u zijn uitgevoerd.

Advies bij een goede kans op zwangerschap

Als er geen grote afwijkingen aan het licht gekomen zijn, wordt aan de hand van uw leeftijd, de duur van de onvervulde kinderwens en andere voorspellende factoren een inschatting gemaakt van de spontane zwangerschapskans. Wanneer de kans om spontaan zwanger te worden hoog is, zal geadviseerd worden om deze spontane kans thuis te benutten en heeft u dus nog geen behandeling nodig.

Advies bij een geringe kans op zwangerschap

Als er geen grote afwijkingen aan het licht gekomen zijn, maar de kans om spontaan zwanger te worden laag is, kan de arts een bepaalde behandeling adviseren, bijvoorbeeld: Intra uteriene inseminatie (IUI) of In vitro fertilisatie (IVF = reageerbuisbevruchting).

De wachttijden voor deze behandelingen kunt u hier vinden.

Advies bij een duidelijke oorzaak

Als er duidelijke vruchtbaarheidsbelemmerde factoren aan het licht gekomen zijn, kan de arts een bepaalde behandeling op maat adviseren.

Ondersteuning

Wij realiseren ons dat dit traject van onderzoek en eventuele behandeling belastend voor u kan zijn. We willen u daar zo goed mogelijk in ondersteunen. Onze verpleegkundigen en counselor kunnen u hierbij helpen.

Mail: cvv@amc.nl, voor het maken van afspraken en het doorgeven van uw menstruatie.

Telefonisch: 020 - 566 4287, van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 11.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.

Vermeld altijd uw (meisjes-)naam, initialen, patiëntnummer en geboortedatum.

Contact

E-mail:
cvv@amc.nl

Telefoonnummer:
020 - 566 4287

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Faxnummer:
020 - 566 9209

Schriftelijke correspondentie:
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde
AMC - Q3-119
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam