Hemofilie-behandelcentrum voor kinderen en volwassenen

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor het Hemofilie-behandelcentrum van het AMC. Het Hemofilie-behandelcentrum AMC behandelt en begeleidt patiënten met hemofilie en stollingsstoornissen die daaraan verwant zijn.

Status

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het AMC aangewezen als één van de zeven landelijk hemofilie behandelcentra. In februari 2015 heeft het AMC de accreditatie hiervoor officieel gekregen.

Het Hemofiliebehandelcentrum is HKZ gecertificeerd,  dat houdt in voor u dat u er op aan kunt dat u de meest optimale zorg zult ontvangen volgens landelijke richtlijnen.

Over hemofilie
Hemofilie is een aangeboren afwijking in de bloedstolling. Bij mensen met hemofilie ontbreekt een stollingseiwit in het bloed helemaal of voor een deel. Daardoor kunnen bloedingen bij hen langer dan normaal duren, of ontstaan zonder duidelijke oorzaak. De behandeling van zo’n bloeding bestaat meestal uit het toedienen (in het bloed brengen) van het ontbrekende stollingseiwit.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek
Sommige patiënten krijgen in ons Hemofilie-behandelcentrum de vraag om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Dan gaat het altijd om onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van een bepaalde stollingsziekte. Mocht u ervoor gevraagd worden, dan krijgt u sowieso uitvoerige informatie over doel, opzet en eventuele risico’s.

Natuurlijk bent u helemaal vrij om te beslissen of u wel of niet aan zo'n onderzoek meedoet. Als u liever niet deelneemt, heeft dat geen enkel gevolg voor de zorgvuldigheid waarmee we u behandelen.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 5964

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

E-mail: hemofilie@amc.nl

Postadres:
Hemofiliebehandelcentrum
Meibergdreef 9
Postadres G1-142
1105 AZ Amsterdam