Laboratorium Bloedafname

Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine of ontlasting Daarom bent u verwezen naar het polikliniek-laboratorium (‘Laboratorium Bloedafname’) van het AMC.
Op ons polikliniek-laboratorium werken ervaren en deskundige doktersassistentes. Ze zijn gespecialiseerd in bloed afnemen en het maken van ECG’s (hartfilmpjes).

Waarom laboratoriumonderzoek?
Ons bloed vervoert allerlei bouwstoffen voor het lichaam, zoals eiwitten en glucose. Van zichzelf bevat het rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes. Afvalstoffen van het lichaam worden via het bloed vervoerd en met de urine uitgescheiden.

Alle bloedbestanddelen zijn bij gezonde mensen in precies de goede verhoudingen en hoeveelheden aanwezig. Bij ziekte hebben mensen soms te veel of juist te weinig van een bepaald bestanddeel. Laboratoriumonderzoek van bloed, urine of ontlasting kan daarom helpen bij:

  • het vaststellen of uitsluiten van een ziekte
  • het volgen van het verloop van een ziekte
  • het vaststellen van het succes van een behandeling
  • het voorkómen van een ziekte

Bloedonderzoek: uw veiligheid staat voorop
Bloedonderzoek heeft alleen zin als het te onderzoeken materiaal op precies de goede wijze is verkregen. Daarom werken op het poliklinieklaboratorium alleen ‘gecertificeerde’ , dus aantoonbaar deskundige doktersassistentes.

Met het oog op de veiligheid gebruiken we telkens nieuwe naalden en buizen. Bij elk onderzoek moet het bloed worden opgevangen in de juiste buis, te herkennen aan de kleur van de dop. Heel belangrijk is natuurlijk dat op zo’n buis de juiste persoonsgegevens staan. Ons laboratorium controleert die persoonsgegevens volgens strikte regels.

Kwaliteitscertificaat
In het AMC stellen we hoge eisen aan de betrouwbaarheid van bloedonderzoek. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) heeft voor de medische laboratoria in ons land een systeem van ‘kwaliteitsborging’ opgezet. Ook zijn er kwaliteitskeurmerken ontwikkeld.

Het keurmerk van ons laboratorium is een kwaliteitscertificaat, afgegeven door de Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg (CCKL). Het kwaliteitscertificaat geeft aan dat ons laboratorium voldoet aan de nationale en internationale kwaliteitseisen voor medische laboratoria.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 5877 of 020 - 566 2384

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur


Openingstijden:
Open op werkdagen van 8-16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Poliklinieklaboratorium
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam