Mammapoli

U kunt via uw huisarts worden verwezen naar de Mammacare-polikliniek van het AMC, letterlijk de borstzorg-polikliniek. Dit kan zijn omdat u een verandering hebt bemerkt aan uw borst, bijvoorbeeld een zwelling, een huidintrekking of vochtafscheiding uit de tepel. Bij onze ‘mammapoli’ kunt u terecht voor onderzoek naar en behandeling bij borstkanker. Of omdat in het kader van het bevolkingsonderzoek op borstkanker iets gevonden is dat verder moet worden onderzocht. De sneldiagnostiekdag op de mammapoli verloopt volgens de procedure zoals op de pagina ‘Mammapoli sneldiagnostiek’ staat beschreven.

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan de polikliniek wordt u opgevangen door de mammacare verpleegkundigen (MCV), en of Verpleegkundig Specialist (VS) die samenwerken met een chirurg. U krijgt dan eerst een intake gesprek (anamnese) en lichamelijk onderzoek daarna gaat u naar de röntgen afdeling voor de mammografie en eventueel onderzoek. Na deze onderzoeken komt u terug bij de MCV of VS om te bespreken wat er gedaan is en worden er eventuele verdere afspraken gemaakt. De MCV / VS zijn altijd uw eerste aanspreekpunt. Mocht er verder behandeling nodig zijn dan wordt er een behandelplan opgesteld door een team van specialisten. Dit advies wordt met u besproken in de middag. Misschien zijn er eerst nog vervolgonderzoeken nodig. Ook lichten onze specialisten u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen ze u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

AMC of Flevoziekenhuis
De mammapoli van het AMC werkt nauw samen met het Flevoziekenhuis in Almere. In beide ziekenhuizen wordt u geholpen door hetzelfde team van specialisten: de kwaliteit van onderzoek en behandeling is hetzelfde. Alle operaties worden in principe uitgevoerd in het Flevoziekenhuis.

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het belangrijk dat zowel het AMC als het Flevoziekenhuis inzicht hebben in dezelfde gegevens over uw behandeling. Om gegevens tussen twee ziekenhuizen te mogen uitwisselen is uw toestemming nodig. Hoe u die toestemming kunt geven (dan wel weigeren) leest u in de folder Toestemming gegevensuitwisseling.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder leiding van een ervaren arts.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 4205

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Mammacare
Afdeling A1-305
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam