Oogprothesemaker

Uw specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de ocularist van het AMC. In gewoon Nederlands: de oogprothesemaker. Onze polikliniek helpt u aan een kunststof-oogprothese op maat. De polikliniek is gehuisvest is op dezelfde plek als de AMC-polikliniek Oogheelkunde en werkt daar veel mee samen.

Twee soorten kunstogen
Globaal zijn er twee soorten kunstogen:

  • de schaalprothese. Deze is geschikt voor mensen bij wie het eigen oog blind, lelijk en/of verkleind is
  • de prothese, geschikt voor patiĆ«nten bij wie een oog is verwijderd
De onderdelen van het oog zoals genoemd in de tekst

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw eerste bezoek aan onze polikliniek stellen we u allerlei vragen over uw aandoening en gezondheid. We vertellen u over de gang van zaken bij de behandeling en het resultaat dat u kunt verwachten.

Vervolgens nemen we maat van de oogholte, en stellen we de precieze kleur vast van de iris en sclera (zie plaatje). Ook bepalen we de grootte van de pupil, de positie van de iris en wat nog meer nodig is om de prothese zo natuurlijk mogelijk te maken. Dit opmeten en vaststellen gebeurt bijna altijd volledig pijnloos.

Best mogelijke behandeling
Het AMC heeft een algemeen hoogleraar oogheelkunde die oculo-plastisch chirurg is. Binnen de academische ziekenhuizen nemen we daarmee een bijzondere plaats in. Een oculo-plastisch chirurg is een oogarts die een uitgebreide, aanvullende opleiding achter de rug heeft over onder meer de oogholte, de oogleden en chirurgische ingrepen op dat gebied.

Naast de hoogleraar zijn er nog twee andere specialisten met vergelijkbare kennis en ervaring. Patiƫnten van de ocularist kunnen daardoor reken op de beste mogelijke behandeling. En mochten er zich bijzondere problemen voordoen, dan kunnen die vrijwel meteen en ter plekke besproken worden met deskundige en ervaren artsen.


Contact

Telefoonnummer:
070 - 363 4121

Telefonisch spreekuur:
Woensdag van 9.00 tot 13.00 uur