Poli Ondersteuning Maatwerk zwangerschap & geboorte (POM)

Op de 'POM' van het AMC wordt de afstand tussen cliënt en ziekenhuis verkleind: er wordt geluisterd, doorgevraagd en informatie gegeven. Eventuele weerstanden en angsten worden blootgelegd, gehoord en besproken. Zo wordt samen gekeken naar de wens achter de wens. Wat wil de cliënte wel of juist niet? En waarom? En even zo belangrijk, hoe kunnen wij, als verloskundige zorgverleners, binnen de huidig geldende richtlijnen zoveel mogelijk aan deze wens tegemoet komen?

Samen met de zwangere en in goed overleg met haar eigen verloskundig zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog) stippelen wij een zorgpad op maat uit waarbij, voor zover dat medisch verantwoord is, zoveel mogelijk aan de wensen van de zwangere voldaan wordt. Wij streven ernaar de zorg zó te organiseren dat deze binnen de eigen regio, met instemming van alle betrokkenen, verleend kan worden.

Voor wie

De POM is speciaal voor zwangeren uit 1e én 2e lijn met een zorgvraag die afwijkt van 'de norm', de reguliere zorg, Dit kan de landelijke norm zijn (de Verloskundige Indicatie Lijst (VIL)), de norm van regionale verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV), de norm zoals gehanteerd in een specifiek ziekenhuis of verloskundige praktijk, ofwel de sociale norm.

Op de POM zien wij zwangeren die zich niet thuis voelen binnen de reguliere zorg en zich in hun zorgvraag veelal niet gehoord voelen. Zo zien wij zwangeren die veel waarde hechten aan de zelfbeschikking van hun lichaam en zwangerschap, die op eigen wijze willen bevallen zonder protocollen of medisch ingrijpen, maar met vertrouwen in eigen lijf en kracht.

De POM is er ook voor zwangeren die weinig vertrouwen hebben in het ziekenhuis vanuit de angst om als nummer behandeld te worden met onvoldoende zeggenschap over het eigen lichaam. Ook zwangeren die duidelijk afwijkende wensen hebben met betrekking tot niet geïndiceerd medisch ingrijpen, kunnen hier hun specifieke zorgvraag bespreken.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 3400

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Poli Ondersteuning Maatwerk (POM) zwangerschap & geboorte
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Mail

Snel naar:

Polikliniek
Verwijzersinformatie
WONDER-studie