Polikliniek plastische, Reconstructieve en Handchirurgie


Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de AMC-polikliniek Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie. Onze polikliniek richt zich op lichamelijke letsels die zijn ontstaan na een ongeluk, door ziekte, door een operatie of door een aangeboren afwijking.
Doel van de behandeling is altijd de vorm en/of de functie te herstellen.

Waarvoor kun u bij ons terecht?
De polikliniek Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie heeft diverse specialiteiten. U kunt er terecht voor:

  • algemene plastische ingrepen, zoals het corrigeren van littekens en doorligwonden
  • reconstructieve ingrepen, bijvoorbeeld na een ongeluk of een (oncologische) operatie
  • hand- en polsingrepen, bijvoorbeeld bij slijtageklachten aan de hand of pols
  • esthetische plastische chirurgie

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om u te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Het kan gebeuren dat u naar de Gipskamer wordt doorverwezen.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Contact

Telefoonnummer:
020-5662178 kiezen voor optie 2

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

E-mail

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam