Polikliniek Cardiologie

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de AMC-polikliniek Cardiologie, ook bekend als de Hart- en Vaatpoli. Op deze polikliniek onderzoeken en behandelen we allerlei aandoeningen aan het hart, zoals:

• aangeboren hartafwijkingen
• hartfalen
• hartklepaandoeningen
• hartritmestoornissen
• ‘dichtslibbende’ kransslagaders
• pijn op de borst
• hartinfarcten

Veel van onze cardiologen (hartspecialisten) zijn gespecialiseerd in één van die aandoeningen. Daardoor kunt verzekerd zijn van de beste zorg door precies de juiste deskundige.

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.
Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Bij een bezoek aan de cardioloog wordt er altijd een ECG (hartfilmpje) gemaakt. Verder meten we uw bloeddruk. Dat gebeurt op de hartfunctieafdeling, een onderdeel van de polikliniek Cardiologie. Op die hartfunctieafdeling kunnen we ook inspanningstesten afnemen.

Spreekuren
Op de polikliniek Cardiologie houden we spreekuren voor de controle van pacemakers en ICD’s (voluit: inwendige cardioverter defibrillatoren). Ook zijn hier verpleegkundige spreekuren voor patiënten met hartfalen, boezemfibrilleren, aangeboren hartafwijkingen en hartchirurgie.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 3794

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

Schriftelijke correspondentie:

Polikliniek Cardiologie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam