Polikliniek Cardiothoracale Chirurgie

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Cardiothoracale Chirurgie van het AMC . Bij deze poli kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van aandoeningen aan het hart, de longen en de grote lichaamsslagader (aorta).

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Chirurgische ingrepen
De chirurgen van onze afdeling doen veel bypass-operaties en hartklepoperaties, maar ook combinaties van die twee. In het AMC worden op dit gebied ook nog allerlei andere chirurgische ingrepen uitgevoerd. Voorbeelden zijn:

  • aortachirurgie ritmechirurgie sluiten van het atrium-septumdefect (ASD) en het ventrikel-septumdefect (VSD)
  • borstwandcorrecties (trechter- en kippenborst )
  • myxoomverwijdering (= verwijdering goedaardige tumor)
  • longoperaties zoals lobectomie, wigresecties, bullectomie, pneumectomie en pulmonale trombo-endarteriectomie (PTE)

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

De polikliniek Cardiothoracale Chirurgie maakt deel uit van het AMC Hartcentrum.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 3794

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

Schriftelijke correspondentie:

Polikliniek Cardiothoracale Chirurgie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam