Polikliniek Endoscopie

Uw huisarts of specialist heeft een verwijzing gegeven voor de polikliniek Endoscopie van het AMC. Op de polikliniek Endoscopie onderzoekt een arts u door in uw lichaam te kijken. Dat gebeurt met een kijkinstrument in de vorm van een smal buisje, een endoscoop.

Endoscopisch onderzoek
De endoscoop wordt ingebracht via een natuurlijke lichaamsopening of door een kleine huidincisie (sneetje). Daardoor hebben patiënten na een endoscopisch onderzoek (of 'endoscopie') minder tijd nodig om te herstellen dan na een operatie.

De arts kan de beelden van binnen het lichaam rechtstreeks via de endoscoop zien, of bekijken op een televisiescherm. Zo komt hij erachter wat uw klachten veroorzaakt. Tijdens een endoscopie is het ook mogelijk een biopt (klein stukje weefsel) weg te nemen of een kleine operatie uit te voeren.

Verschillende soorten endoscopiëen
Er zijn verschillende soorten endoscopisch onderzoek, al naar gelang het deel van het lichaam dat de arts onderzoekt. Zo kunt u naar ons verwezen zijn voor:

  • gastroscopie (onderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm)
  • coloscopie (onderzoek van de dikke darm)
  • sigmoidoscopie (onderzoek van de endeldarm)
  • EUS (echografische endoscopie), of
  • ERCP (endoscopie van de galwegen en pancreas)

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.
Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 4301

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Endoscopie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam