Poliklinisch nazorgprogramma Follow Me

Het Follow Me programma is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Vrouw-Kind van VUmc en AMC. Het programma richt zich op het uniformeren van poliklinische controlebezoeken van alle vrouwen en kinderen die in een van beide ziekenhuizen zorg (hebben) ontvangen. Veel van onze patiënten komen regelmatig naar onze polikliniek voor een controlebezoek. Voorheen was vaak alleen de behandeld arts betrokken bij een controlebezoek. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van onze patiënten, gaan AMC en VUmc nu meer gebruik maken van de expertise van verschillende zorgverleners. Een multidisciplinair team van artsen, paramedici en verpleegkundigen van AMC en VUmc is daarom betrokken bij de poliklinische controles.

Voorbereiding op uw afspraak op de Follow Me polikliniek

U ontvangt van ons een brief met de afspraak voor een bezoek aan de Follow Me polikliniek. Voorafgaand aan uw afspraak op de Follow Me polikliniek, vragen wij u om vragenlijsten in te vullen via onze KLIK website. Wij verzamelen deze informatie over hoe het met u gaat.
Nadat u de afsprakenbrief heeft ontvangen van de arts, kunt u zich aanmelden op de website van KLIK. U ontvangt instructies voor het aanmelden en gebruiken van KLIK bij uw afsprakenbrief voor de Follow Me polikliniek. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten bespreken wij met u tijdens uw bezoek aan de Follow Me polikliniek.

De afspraak op de Follow Me polikliniek

Wij onderzoeken uw gezondheid tijdens de afspraak op de Follow Me polikliniek. Na afloop van de afspraak, bespreekt één van de artsen de resultaten met u. Als het nodig is, verwijzen u door naar een andere zorgverlener in of buiten ons ziekenhuis.


Follow Me

AMC Intensive Care Kinderen
Telefoonnummer: 020-5665769
Emailadres: ic.kinderen@amc.uva.nl

VUmc Intensive Care Kinderen
Telefoonnummer: 020-4443000
Emailadres: ic.kinderen@vumc.nl