Polikliniek Gynaecologie / Bergman Clinics | Vrouwenzorg

Uw huisarts of specialist heeft u verwezen naar de polikliniek Algemene Gynaecologie of Urogynaecologie van het AMC. In de gynaecologische zorg werkt het AMC nauw samen met Bergman Clinics | Vrouwenzorg. Afhankelijk van de reden voor de verwijzing, krijgt u een afspraak op één van onze locaties.

Twee plekken, één team specialisten
De gynaecologen van het AMC werken ook bij bij Bergman Clinics | Vrouwenzorg. Als u vanuit Bergman Clinics | Vrouwenzorg wordt doorverwezen naar het AMC, hoeft u daar niet opnieuw uw verhaal te doen. Uw gynaecoloog ‘reist’ dan met u mee en blijft ook in het AMC uw hoofdbehandelaar.
Meer informatie vindt u op de website van Bergman Clinics.

Waarvoor u bij ons terecht kunt
Bij de polikliniek Algemene Gynaecologie van het AMC kunnen patiënten terecht voor complexe gynaecologische zorg. De bijzondere aandacht op deze polikliniek gaat uit naar:

  • (complexe) vleesbomen met o.a. embolisatiebehandeling , myoom-enucleatie, advisering inzake fertiliteit en zwangerschap
  • bekkenbodem-chirurgie – o.a. plaatsing van mesh (‘matje’), klachten bij mesh-complicaties
  • kindergynaecologie
  • psychosomatiek, seksuologie – behandeling en begeleiding van seksuologische en gynaecologische onverklaarde klachten
  • problemen van en in een jonge zwangerschap – spoedeisende eerste hulp bij vrouwen
  • second opinion – o.a. hevige menstruaties, vleesbomen

Ook Bergman Clinics | Vrouwenzorg heeft bijzondere deskundigheden:

  • op de locatie Noordhollandstraat: bekkenbodemzorg en problemen van de vulva/vagina en baarmoedermond (afwijkende uitstrijkjes).
  • op de locatie Rode Luifel (AMC): problemen met bloedverlies, van de baarmoeder en problemen van eierstok(ken).

De behandelingen bij Bergman Clinics | Vrouwenzorg worden vergoed door de verzekeraars.

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan de polikliniek zal de gynaecoloog meestal een lichamelijk onderzoek uitvoeren en een echoscopie (ultrageluidsonderzoek) doen. Hij of zij bespreekt het resultaat met u en geeft u dan een advies. Bijvoorbeeld voor aanvullend onderzoek, voor een behandeling met medicijnen of een operatie.

Meer informatie Bergman Vrouwenzorg
Meer informatie Bergman Vrouwenzorg

Contact

Telefoonnummer Bergman Clinics :
088 - 900 0581

Telefoonnummer polikliniek AMC:
020 - 566 3400

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

Spoednummer:
020 - 566 9111 (AMC), vragen naar sein 59101 (sein 59311 tijdens diensttijden)

Faxnummer:
020- 566 9331 (AMC)
088-9000582 (Bergman Clinics | Vrouwenzorg)

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Gynaecologie / Bergman Clinics | Vrouwenzorg
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam