Polikliniek Hematologie

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Hematologie van het AMC. Onze polikliniek richt zich op patiënten met ziekten van de bloedcellen en van de bloedvormende organen. U kunt er terecht voor zowel onderzoek als behandeling.

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Onze speciale deskundigheden
De afdeling Hematologie van het AMC heeft veel kennis en ervaring op het gebied van kwaadaardige hematologische ziekten, zoals lymfomen, ziekte van Kahler en leukemie. De afdeling is gespecialiseerd in complexe immuno-hematologische aandoeningen (met name immuun-trombocytopenie en hemolytische anemie) en aangeboren hemoglobinopathieën (sikkelcelziekte en thalassaemieën).

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Contact

Afdeling klinische hematologie

Klinische Hematologie Polikliniek

- Balie/doktersassistenten
Maandag t/m vrijdag 09.00-11.30 en 13.00–16.00 uur
Telefoon: 020-566 2096
Fax: 020-566 9327

- Verpleegkundig spreekuur
Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00
Telefoon 020-566 8819/566 8820
E-mail

Stafsecretariaat:
Telefoon: 020-566 5785
Fax: 020-6919743

Klinische hematologie kliniek
Voor patiënten die recent opgenomen zijn geweest:
F6-Zuid: 020-566 6070/566 6090
E-mail: F6zuid@amc.nl

Buiten kantooruren
vragen naar dienstdoende hematoloog
Telefooncentrale AMC: 020-566 9111

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Hematologie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam