Polikliniek Hiv/Aids

Als u gehoord hebt dat u HIV-positief bent, kunt u een afspraak maken op de polikliniek Hiv/Aids van het AMC. De polikliniek Hiv/Aids behandelt mensen die met hiv geïnfecteerd zijn. Daarnaast begeleidt onze poli mensen die een PEP-kuur volgen omdat ze ‘risicocontact ‘ hebben gehad met hiv-positieven.

Wat u bij ons kunt verwachten
Op de polikliniek Hiv/Aids wordt u behandeld door een vaste arts en een vaste verpleegkundig consulent. U weet dus altijd wie uw aanspreekpunt is.
Misschien komen er tijdens uw gesprekken met de arts of verpleegkundig consulent ook onderwerpen naar boven die niet we niet kunnen behandelen of oplossen. Dan zal er samen met u gekeken worden naar mogelijkheden om u door te verwijzen.

Onze deskundigheid
Het AMC heeft in Nederland een grote naam in de behandeling van hiv-patiënten. We werken altijd volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Om dat te kunnen blijven doen, verrichten we heel veel hoogwaardig onderzoek. Onderzoek naar nieuwe behandelmethoden, therapietrouw, de lange-termijneffecten van hiv-remmende medicatie, oud worden met hiv en andere hiv-kwesties.

Hiv en zwanger
Sinds jaar en dag is het AMC gespecialiseerd in het begeleiden van zwangeren met hiv en hiv-patiënten met die zwanger willen worden. Die begeleiding wordt gegeven door een behandelteam met deskundigen uit diverse vakgebieden: gynaecologen, internisten, kinderartsen en een maatschappelijk werker. We proberen uw afspraken met teamleden te combineren, zodat u op één en dezelfde dag terecht kunt bij verschillende experts.

Hulp bij andere problemen
Aan de polikliniek Hiv/Aids is een maatschappelijk werkster verbonden. Zij kan u helpen met allerlei problemen die ontstaan naar aanleiding van uw hiv-infectie, zowel persoonlijke problemen als problemen met (en in) uw omgeving.

Contact

Telefonisch spreekuur (verpleegkundig consulent):
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur : 020 5662407

Acute klachten ( verpleegkundig consulent):
Bel doordeweeks van 08.30 tot 17.00 uur op nummer 020 - 566 9111 en vraag naar sein 59560.

Buiten deze tijd en in het weekend belt u 020 - 566 9111 en vraagt u naar de dienstdoende internist.

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Hiv/Aids
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam