Polikliniek Hyperbare Geneeskunde

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Hyperbare Geneeskunde van het AMC. Hyperbare geneeskunde wordt hoofdzakelijk toegepast bij bestralingsschade die zich meestal later uit in pijn en bewegingsbeperking. Het bestraalde gebied kan jaren nadien klachten geven van pijn en bewegingsbeperking door verlittekening, soms ontstaan er wonden. De pijn hangt samen met zuurstoftekort en is veroorzaakt door de bestraling. Hierbij is de bloedvatvoorziening aangetast. Het grootste deel van deze patiënten hebben borstkanker gehad verder zien wij patiënten met bestraalde urologische-, darm-, gynaecologische- en keel-, neus- en oor- tumoren. Door de behandeling vermindert pijn in het bestraalde gebied en wordt dit soepeler, daarnaast kunnen wonden genezen. Verder behandelen wij patiënten met diabetische wonden en bepaalde infecties, duikongevallen en koolmonoxide vergiftigingen (verdringing van gassen). Profylaxe: Hyperbare zuurstof therapie wordt ook toegepast ter voorkoming van ontstekingen in de kaak na eerdere bestraling als er nadien tanden moet worden getrokken.

Hoe werkt hyperbare geneeskunde?

Hyperbare geneeskunde houdt in dat patiënten worden behandeld door ze zuivere zuurstof te laten inademen. Om het effect te versterken gebeurt dat in een omgeving waar de luchtdruk hoger is dan normaal (‘hyperbaar’ betekent: onder verhoogde druk). Daardoor verhoogt de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het bloed en wordt de genezing van bepaalde infecties en wonden bevorderd.

Drukmeter

Ervaring en deskundigheid

De moderne hyperbare geneeskunde is ruim een halve eeuw geleden begonnen in de voorlopers van het AMC. Inmiddels hebben we er een schat aan ervaring en deskundigheid mee opgebouwd. De afdeling Hyperbare Geneeskunde van het AMC beschikt over de grootste behandelkamer van Nederland.

Wat u bij ons kunt verwachten

Een behandeling met hyperbare zuurstof duurt ongeveer twee uur. Tijdens de behandeling kunt u bijvoorbeeld wat lezen. U gaat ervoor naar een speciale ruimte, waar de druk langzaam wordt opgevoerd tot 2,5 atmosfeer. Dat duurt ongeveer een kwartier. Met hulp van onze medewerkers krijgt u vervolgens een zuurstofmasker op, waardoor u 100 procent zuurstof inademt. Zo komt er meer zuurstof in uw bloed, en daarmee ook in weefsels die er onder normale omstandigheden (te) weinig van krijgen.

Uitvoerige informatie over de behandeling met hyperbare zuurstof vindt u in onze patiëntenfolder over Hyperbare Geneeskunde (pdf).

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Net als elders in het AMC wordt op de polikliniek Hyperbare Geneeskunde ook wetenschappelijk onderzoek verricht. Dat is bedoeld om de behandeling verder te verbeteren. Daarom kan het voorkomen dat u wordt gevraagd om mee te doen aan een experimentele behandeling of ander onderzoek. In die keuze bent u helemaal vrij. Als u liever niet meedoet, heeft dat natuurlijk geen enkel gevolg voor de zorgvuldigheid waarmee we u behandelen.

Ga naar de wetenschappelijke onderzoeken die momenteel op onze polikliniek worden uitgevoerd.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 4500

Faxnummer:
020 - 566 9421

E-mail:
hbo@amc.uva.nl

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Hyperbare geneeskunde
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam