Polikliniek Klinische Immunologie en Reumatologie

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Klinische Immunologie en Reumatologie (KIR) van het AMC.

Welke patiënten behandelen we?

Bij de polikliniek Klinische Immunologie en Reumatologie kunt u terecht voor onderzoek en behandeling op het gebied van immunologische en reumatische aandoeningen. Onze artsen kunnen u helpen bij ziekten zoals:

  • reumatoïde artritis (gewrichtsreuma)
  • spondyloartritis (een vorm van ontstekingsreuma aan het bekken en de wervelkolom)
  • complexe auto-immuunziekten (zoals systemische lupus erythematosus en myositis)
  • vasculitis (ontsteking van de bloedvatwand)

Met wie heeft u een afspraak?

Op de polikliniek Klinische Immunologie en Reumatologie werken reumatologen, reumatologen in opleiding en verpleegkundigen. De eerste afspraak vindt plaats bij een reumatoloog of een reumatoloog in opleiding. De reumatoloog is een arts die gespecialiseerd is op het terrein van reumatische ziekten. Een reumatoloog in opleiding is een arts die zich specialiseert in de reumatologie. Zij worden ook wel arts-assistent of specialist in opleiding genoemd.
Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) u eerst onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan. U wordt alleen onderzocht door een co-assistent als u hier geen bezwaar tegen heeft. Er wordt hier extra tijd voor ingepland. Daarnaast wordt u ook altijd door een reumatoloog of reumatoloog in opleiding onderzocht.

Wat kunt u verwachten van het eerste bezoek?

We vinden het belangrijk om u goed te leren kennen. De eerste afspraak duurt ongeveer 1 uur. Tijdens deze afspraak zal de reumatoloog (in opleiding) informeren naar uw klachten, vragen en verwachtingen en zal hij of zij u onderzoeken. Vaak, maar niet altijd, is er verder onderzoek nodig, bijv. bloed- of urineonderzoek of röntgenfoto’s. De meeste onderzoeken kunt u direct aansluitend aan het bezoek laten doen. Voor sommige onderzoeken, zoals echo of MRI moet een aparte afspraak gemaakt worden.

Hoe snel weet ik wat ik mankeer?

In sommige gevallen is direct bij het eerste bezoek duidelijk wat u mankeert. Meestal is er verder onderzoek nodig voor wij een diagnose kunnen stellen. De arts zal dit dan met u bespreken. De arts zal u uitleg en adviezen geven hoe u met deze klachten om kunt gaan. Als het mogelijk is zal de arts een behandelvoorstel doen. U wordt ingelicht over risico’s van behandelingen. Verder vertellen wij u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van een behandeling verwachten?

Speciale poliklinieken

Naast de ‘gewone’ polikliniek waar patiënten met reumatische aandoeningen worden behandeld, hebben we poliklinieken die zich specifiek richten op spondyloartritis (een vorm van ontstekingsreuma aan het bekken en de wervelkolom), systeemziekten en vasculitis (ontsteking van de bloedvatwand) binnen deze laatste polikliniek werken we nauw samen met de afdeling vasculaire geneeskunde van het AMC. Daarnaast is er een spreekuur mobiliteit, waar we een behandelplan opstellen samen met de revalidatie-arts en/of orthopeed.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Veel mensen vinden het moeilijk om hun klachten en vragen goed onder woorden te brengen. Het kan helpen om een briefje te maken waar u uw vragen op schrijft. U mag altijd iemand meenemen bij uw bezoek aan het AMC.

Belangrijk om mee te nemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument) of uw AMC-patientenpas
  • Een geldig verzekeringsbewijs
  • Een actueel overzicht van de medicijnen die u (eventueel) gebruikt
  • De verwijsbrief van uw huisarts of specialist (als die nog niet opgestuurd is)
  • Eventuele röntgenfoto’s en overdrachtsrapporten die u in uw bezit heeft.

Uw rechten (en plichten)
Voor een overzicht van uw rechten (en plichten) verwijzen wij u naar de algemene patiëntinformatie van het AMC over dit onderwerp.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 2694

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Klinische Immunologie en Reumatologie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam