Polikliniek Longziekten

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Longziekten van het AMC. Bij de polikliniek Longziekten kunt u terecht voor onderzoek naar uw longfunctie. Daarnaast biedt de poli onderzoek en behandeling bij aandoeningen van de luchtwegen en longen. Zo kunnen onze artsen u helpen bij helpen bij onder meer:

  • astma
  • COPD (chronische bronchitis en longemfyseem)
  • longkanker
  • tuberculose

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts of de orthoptist u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Waar we extra goed in zijn
Op een aantal gebieden heeft de afdeling Longziekten van het AMC bijzondere deskundigheid. Dan gaat het onder andere om:

  • astma
  • endoscopische ingrepen
  • interstitiële longziekten (longfibrose, sarcoïdose)
  • taaislijmziekte

Meer informatie over taaislijmziekte vindt u op de website van het Cystic Fibrosis Centrum Amsterdam.


Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 2694 en 020 - 566 2649

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Longziekten
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam