Polikliniek Medische Oncologie

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Medische Oncologie van het AMC. Die maakt deel uit van de AMC-polikliniek Interne Geneeskunde.
Op de polikliniek Medische Oncologie worden patiënten met kanker behandeld en begeleid. De behandeling kan bestaan uit chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie of zogeheten ‘targeted drugs’ (doelgerichte medicijnen).

Uw behandeling
Voordat u met een behandeling begint, vertellen de specialist en de verpleegkundige u daar van alles over. Omdat het meestal om veel informatie gaat, zal het niet eenvoudig zijn om die in één keer te onthouden. Daarom krijgt u de informatie ook nog mee in een boekje, 'Behandelwijzer chemotherapie'. Thuis kunt u alles nog eens rustig doorlezen.

Voor de kortdurende behandelingen krijgt u in de regel een vervolgafspraak op de behandelkamers van de polikliniek Medische Oncologie. Dan gaat het om behandelingen waarbij medicatie per infuus (slangetje) moeten worden toegediend. Het kan ook zijn dat u voor uw behandeling - of een deel daarvan - moet worden opgenomen.

Gespecialiseerde verpleegkundigen
Op onze behandelkamers werken gespecialiseerde oncologie-verpleegkundigen. Zij zorgen voor een goed verloop van uw poliklinische behandeling. Bij hen kunt u ook terecht voor meer informatie over uw aandoening en behandeling, op de poli of via hun telefonisch spreekuur.
Samen met u en uw behandelend arts houden de verpleegkundigen goed in de gaten hoe het met u gaat. Ook tijdens het verdere verloop van behandelingen.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek
Op de polikliniek Medische Oncologie ook veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Die is bedoeld om de kennis over en behandeling van kanker verder te verbeteren. Daarom kan het voorkomen dat u wordt gevraagd om mee te doen aan een experimentele behandeling of ander onderzoek. In die keuze bent u helemaal vrij. Als u liever niet meedoet, heeft dat geen enkel gevolg voor de zorgvuldigheid waarmee we u behandelen. Bekijk de medische onderzoeken die nu lopen op de afdeling.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 2096

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur en van 13.00 to 16.00 uur

Verpleegkundig telefonisch spreekuur:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur: 020 - 566 8819

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Oncologie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam