Polikliniek Mens en Arbeid

Uw bedrijfsarts, huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Mens en Arbeid (PMA) van het AMC. Onze polikliniek houdt zich vooral bezig met gezondheidsproblemen in relatie tot werk.

Wat u bij ons kunt verwachten
U bent naar de PMA verwezen omdat u speciaal onderzoek nodig hebt voor gezondheidsklachten die te maken hebben met uw werk. Op de PMA spreekt u met de beroepsziektespecialist, die hier samen met deskundigen uit verschillende ziekenhuizen spreekuur houdt.

Samen met u gaan we na wat er precies de hand is en welke behandelmogelijkheden er zijn. Soms zijn daarvoor nog aanvullende onderzoeken nodig. Als het nodig is, doen we ook onderzoek op uw werkplek. Natuurlijk gebeurt dat alleen met uw toestemming en in overleg met u.

Contact

Inhoudelijke vragen:
Online helpdesk

Telefoonnummer:
020 - 566 3801

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Online Helpdesk

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Mens en Arbeid
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Contactformulier >>