Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Online een afspraak maken is momenteel niet (meer) mogelijk.

Uw huisarts, tandarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van het AMC. Daar kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van afwijkingen in de mond, kaak en het gezicht.

Wat u bij ons kunt verwachten

Bij eerste afspraak op onze polikliniek proberen we een goed beeld te krijgen van uw klachten en de mogelijke oorzaken. Naar aanleiding daarvan spreken we met u een behandeling af. Er zijn er diverse mogelijkheden: poliklinische behandeling, dagbehandeling en opname in het ziekenhuis. Welke mogelijkheid wordt gekozen, hangt af van wat er bij u aan de hand is en ook van uw wensen.

Over onze artsen

MKA-artsen (in de wandeling ‘kaakchirurgen’) houden zich bezig met afwijkingen in de mond, kaak en het gezicht. Ze zijn van vele markten thuis. Dat komt door hun opleiding: ze hebben zowel de studie tandheelkunde als de studie geneeskunde afgerond, en daarbovenop nog een vierjarige opleiding MKA.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Soorten behandeling

Een MKA-arts richt zich naast ‘algemene kaakchirurgie’ op de volgende aandachtsgebieden:

Dento-alveolaire chirurgie

Dit omvat de meeste chirurgie aan tanden en kaken onder plaatselijke verdoving. De meeste patiënten worden voor deze behandelingen door hun tandarts of orthodontist verwezen. Veel voorkomende behandelingen zijn:

  • het verwijderen van de verstandskies of wortelresten
  • het vrijleggen van een hoektand voor orthodontische behandeling
  • wortelpuntbehandelingen (apexresecties) voor ontstekingen aan de wortelpunt
  • behandeling van ontstekingen en cysten in de kaak
Implantologie en preprothetische chirurgie

Implantaten zijn kunstwortels die in de onder- of bovenkaak geplaatst kunnen worden als de eigen tanden verloren zijn gegaan. Het implantaat kan dienen voor extra houvast van het kunstgebit, maar ook als basis voor een kroon of brug. Soms is het nodig om een bottransplantatie te verrichten voordat een implantaat geplaatst kan worden. Voordat de behandeling kan plaatsvinden, wordt er in overleg met uw tandarts een behandelplan gemaakt, die samen met de eventuele kosten met u wordt besproken.

Aangezichtstraumatologie

Het AMC is een traumacentrum. De letsels aan het gebit, kaak en aangezicht worden door de kaakchirurg worden behandeld. Afhankelijk van de ernst van het letsel vindt de behandeling plaats onder lokale verdoving of algehele narcose. Uitgebreide letsels worden zo nodig in samenwerking met andere specialismen behandeld.

Oncologie en reconstructieve chirurgie

Kanker van het hoofd-halsgebied wordt behandeld binnen een multi-disciplinair team waarin onder andere de hoofd-hals oncoloog, de radiotherapeut (bestralingsarts), de internist en de plastisch chirurg zitting hebben. Dit team komt wekelijks samen en bespreekt alle nieuwe patiënten. Nadat patiënten zijn besproken in deze “werkgroep voor hoofd-hals tumoren”, wordt een behandeling voorgesteld volgens de geldende landelijke richtlijnen.
Behandelingen kunnen bestaan uit een operatie, chemotherapie, bestraling of een combinatie van deze opties.
Door aangezichtsletsel of een operatie in verband met kanker in het hoofd-halsgebied kunnen er afwijkingen ontstaan waarvoor een hersteloperatie nodig is voor herstel van functie en esthetiek. In dergelijke gevallen wordt nauw samengewerkt met de plastische chirurgie.

Operatieve kaakorthopedie en esthetische aangezichtschirurgie

Het aangezicht vormt een complex geheel van botstukken. Als in de ontwikkeling van deze botten een botstuk te weinig of juist te veel groei vertoont kan er een functioneel of esthetisch probleem ontstaan. Meestal beperkt dit zich tot de kaken, maar een enkele keer betreft dit het gehele aangezicht.

Een afwijkende stand van het gebit en de kaken wordt veelal in eerste instantie behandeld door een orthodontist. In sommige gevallen kan de orthodontist niet altijd een gewenst resultaat bereiken met alleen een beugel. In dit geval kan een operatie uitkomst bieden. De kaak kan bijvoorbeeld worden verbreed, of de kaken kunnen worden verplaatst voor verbetering van zowel esthetiek als functie. Deze behandeling vindt plaats in nauwe samenwerking met orthodontist en uw tandarts.

Oral medicine en speekselklierchirurgie

Oral medicine houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van slijmvliesafwijkingen in de mond, huidafwijkingen van het aangezicht en speekselklierafwijkingen. Soms staan de afwijkingen in de mond op zichzelf, maar vaak komen ze voor in combinatie voor met andere ziektebeelden of als bijwerking van een behandeling voor een andere ziekte.

De speekselklieren kunnen ook klachten geven door een obstructie door bijvoorbeeld een speekselsteen of een vernauwing van de speekselafvoerbuis. Na uitgebreid onderzoek kan de behandeling variëren van het vergruizen van een speekselsteen tot het verwijderen van de gehele speekselklier.

Schisis en aangeboren afwijkingen

Kinderen met een lip en/of kaak en/of gehemelte spleet worden in het AMC binnen het schisisteam behandeld door onder meer een kaakchirurg, plastisch chirurg, KNO-arts, orthodontist, kinderarts en logopedist. De kaakchirurg verricht onder andere bottransplantaties, chirurgische kaakcorrecties en implantologie bij kinderen en volwassenen met schisis.
Andere, minder vaak voorkomende, aangeboren afwijkingen van het aangezicht kunnen ook door de kaakchirurg behandeld worden.

Kaakgewrichtproblemen

Problemen van het kauwstelsel (kaakgewricht en kauwspieren) kunnen leiden tot pijn en verminderde functie van het gewricht. Na een uitgebreid onderzoek kunnen deze klachten vaak met eenvoudige middelen en adviezen verholpen worden. In enkele gevallen kunnen aanvullende behandelingen/verwijzingen (bijv. Fysiotherapie) of een kijkoperatie in het gewricht nodig zijn.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 2300

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Mondziekten en Kaak- en Aangezichtschirurgie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam