Polikliniek Neurochirurgie

Uw specialist heeft u of uw kind een verwijzing gegeven voor de polikliniek Neurochirurgie van het AMC. Zo’n verwijzing wordt altijd eerst beoordeeld door de dienstdoende neurochirurg. Daarvoor is het wel nodig dat u of uw verwijzend specialist ons een CD opstuurt met foto's van uw MRI en/of CT-scan.

Als de neurochirurg akkoord gaat, neemt ons secretariaat contact met u op om een afspraak met u te maken. Wordt de verwijzing niet goedgekeurd, dan geven we de reden daarvan schriftelijk door aan uw verwijzend specialist.

Uw eerste bezoek
Bij uw bezoek aan de polikliniek leggen we uit wat er bij u aan de hand is. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Vervolgafspraak
Mocht er een vervolgafspraak nodig zijn, dan kunt u die meestal direct na uw eerste bezoek maken bij de balie. Als u meerdere onderzoeken moet ondergaan, zorgen we zoveel mogelijk voor een combinatie van afspraken op dezelfde dag.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren neurochirurg.

Wachttijden
Kunt u voor uw behandeling alleen maar in het AMC terecht? Dan streven wij er naar om de wachttijd tussen het eerste contact van u, of uw verwijzer, met het AMC en uw eerste afspraak te beperken tot ten hoogste twee weken. Indien u verwezen wordt voor bijzondere neurochirurgie, naar één specifieke neurochirurg of voor een second opinion, dan kan de wachttijd langer zijn.

Meer over onze polikliniek
De polikliniek Neurochirurgie is onderdeel van het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam. Binnen de neurochirurgie heeft het AMC diverse ’speerpunten’. Dat zijn gebieden waarin extra energie en aandacht wordt gestoken om voorop te kunnen lopen, landelijk en liefst ook internationaal.
De speerpunten van het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam zijn:

  • Neurovasculaire neurochirurgie;
  • Hypofysechirurgie;
  • Deep Brain Stimulation (DBS);
  • Hersentumoren bij kinderen.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 2500

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Academisch Medisch Centrum
Secretariaat Neurochirurgie, H2-237
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam