Polikliniek Neurologie

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Neurologie van het AMC. De poli Neurologie richt zich op ziekten van het zenuwstelsel en de spieren. U kunt er terecht voor onderzoek en behandeling.

Welke patiënten we behandelen
Op onze polikliniek behandelen we patiënten met allerlei aandoeningen. Voorbeelden zijn:

  • Hersenvaatziekten;
  • Ziekte van Parkinson;
  • Epilepsie;
  • Een beroerte (CVA);
  • Spierziekten;
  • Infectieziekten van het zenuwstelsel.

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen, bijvoorbeeld bloedonderzoek of röntgenfoto’s.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Wachttijden
Kunt u voor uw behandeling alleen in het AMC terecht? Dan bedraagt de wachttijd tussen het eerste contact van u of uw verwijzer met het AMC en uw eerste afspraak ten hoogste twee weken.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 2500

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Neurologie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam