Polikliniek Nierziekten/ Nefrologie

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Nierziekten/Nefrologie van het AMC. Onze polikliniek richt zich op patiënten met aandoeningen waarbij de nier betrokken is, zoals:

  • auto-immuunziekten
  • hypertensie
  • diabetische mellitus
  • cystenieren en andere aangeboren afwijkingen

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw eerste bezoek spreekt u met de arts over de aard van uw klachten. Daarnaast wordt er vaak lichamelijk onderzoek gedaan. Aan de hand van de resultaten bekijkt de arts welk aanvullend onderzoek er nodig is om u verder te kunnen helpen. Dan zal het gaan om urine-onderzoek, bloedonderzoek en/of ‘beeldvormend’ onderzoek, bijvoorbeeld een echo of röntgenfoto’s. Vaak wordt patiënten gevraagd of ze hun urine gedurende 24 uur willen verzamelen.

Ook zal de arts u de mogelijkheden voor behandeling voorleggen en met u bespreken wat de verdere plannen zijn.

Meer poliklinieken voor nierpatiënten
Naast de algemene Polikliniek Nierziekten/Nefrologie heeft het AMC voor nierpatiënten een Predialyse-polikliniek en een polikliniek Peritoneale dialyse. Allebei zijn dat ‘multidisciplinaire’ poliklinieken: specialisten van diverse vakgebieden werken erin samen. Zo is er bij de begeleiding en behandeling op die poliklinieken ook een diëtiste betrokken en een maatschappelijk werker.

Verder kent het AMC nog een pre-transplantatie-polikliniek, waar patiënten die een nier willen ontvangen worden onderzocht. Ten slotte is er een speciale polikliniek voor mensen die bij leven een nier willen doneren: op die laatste polikliniek worden ze voorgelicht en ‘gescreend’.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 7032

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Nierziekten/Nefrologie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam