Polikliniek Oogheelkunde

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Oogheelkunde van het AMC. Onze polikliniek richt zich problemen met het oog, zoals hoornvliesaandoeningen, staar, scheelzien en een lui oog. Ook behandelen we patiënten met aandoeningen aan het ooglid, de traanweg, de oogkas en het netvlies.

https://youtu.be/8KsOl6y_240

https://youtu.be/MWA7YEZjGkg

Wat u bij ons kunt verwachten

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts of de orthoptist u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Opname
Het is mogelijk dat u na uw bezoek aan de polikliniek wordt doorverwezen voor een opname in het AMC Dagcentrum. Soms wordt een afspraak gemaakt voor opname op de verpleegafdeling Oogheelkunde.

Samenwerking met andere instellingen
De polikliniek Oogheelkunde werkt nauw samen met het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (op het gebied van erfelijke oogziekten) en de European Group on Graves’ Orbitopathy.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 3100

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Online contact:
Vragenformulier Polikliniek

Vragenformulier Opnamebureau

Herhaalrecepten

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Oogheelkunde
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam