Polikliniek Prenatale Diagnostiek

Op de polikliniek Prenatale Diagnostiek van het AMC doen we onderzoek naar eventuele aangeboren afwijkingen bij uw nog ongeboren kind.

U kunt bij ons terecht voor de gebruikelijke prenatale onderzoeken, zoals de combinatietest en (uitgebreide) echoscreening. Als universitair medisch centrum mogen we daarnaast nog twee chromosoomonderzoeken aanbieden: chorionbiopsie (vlokkentest) en amnionpunctie (vruchtwaterpuncties). Onlangs is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) daar nog bijgekomen. Lees hier meer over de NIPT.

Wanneer onderzoek?
Er kunnen kunnen allerlei redenen zijn om een uitgebreid echografisch en/of chromosoom-onderzoek te laten doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van de moeder (boven de 36), of een combinatietest die een verhoogde kans op afwijkingen aangeeft. Erfelijke chromosoomafwijkingen in de familie zijn ook vaak aanleiding: bij een eerder kind, bij één van de aanstaande ouders of wat verder weg.

Meer over onze polikliniek
Echografie is een van de speciale deskundigheden van onze polikliniek. De kennis en ervaring op dat gebied is bijzonder groot. Als u wilt, kunnen we op heel korte termijn een afspraak met u maken.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 4499

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Prenatale Diagnostiek
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam