Polikliniek Revalidatie

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Revalidatie van het AMC. Onze polikliniek behandelt de lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van aandoeningen, ziektes en ongelukken. We richten ons op zowel volwassenen als kinderen.

Wat we voor u kunnen doen
Al onze behandelingen hebben hetzelfde doel: verbetering van het dagelijks handelen en het maatschappelijk functioneren. Ook kunnen we u leren om te gaan met blijvende gevolgen van aandoeningen en ongelukken, als (volledig) herstel er niet meer in zit.

Voor wie?
Wij behandelen mensen met:

 • spierziekten gevolgen van beroerte
 • diabetische voetafwijkingen
 • aandoeningen van hand en pols
 • gevolgen van orgaanaandoeningen

Ook kunnen we u helpen als u problemen heeft met botten, gewrichten, spieren, pezen of banden. Op deze polikliniek zijn we bovendien gespecialiseerd in het behandelen van kinderen.

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan de polikliniek laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Het kan voorkomen dat u naar de Gipskamer wordt doorverwezen.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Spreekuren voor een bepaalde aandoening
U kunt bij ons terecht op diverse spreekuren waarop één bepaalde aandoening centraal staat. Het gaat dan altijd om ‘multidisciplinaire’ spreekuren, waarbij specialisten van meerdere vakgebieden met elkaar samenwerken.
We bieden de volgende spreekuren:

 • ALS spreekuur (samen met de AMC-afdeling Neurologie)
 • NU-spreekuur voor diabetische voetproblemen (met Interne Geneeskunde en Vaatchirurgie)Handenspreekuur (met Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie)
 • Mobiliteitsspreekuur (met Reumatologie en Orthopedie)
 • Muzikantenspreekuur van Sanitas in Musica
 • Spina bifida(‘open rug’)-team (met diverse specialismen)
 • Congenitale handenspreekuur (met Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie)
 • Nazorg Oncologische Kinderen (NOK) (met Kindergeneeskunde)
 • Technische spreekuren (met externe vaktechnici zoals instrumentmakers en schoenmakers)

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 3345

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Revalidatie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam