Polikliniek Seksuologie

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Seksuologie van het AMC. Bij de polikliniek Seksuologie kunt u terecht voor onderzoek en behandeling op uiteenlopende gebieden: seksuologische stoornissen, seksuologische trauma's, functiestoornissen van de bekkenbodem en 'reproductive health' (gezondheid met betrekking tot de voortplanting).

Soorten problemen
De behandelaar (arts of psycholoog) kan u helpen bij allerlei soorten problemen, zoals:

  • problemen met organen die bij seks betrokken zijn
  • seksuele pijnproblemen
  • problemen die verband houden met chronische spierspanning in de bekkenbodem
  • seksuele gevolgen van ziekten, medicatie of behandeling
  • de lichamelijke, psychische en seksuele gevolgen van schokkende gebeurtenissen in het verleden
  • gynaecologische en urologische klachten waarvoor geen duidelijke lichamelijke verklaring te vinden is
  • parafilia (ongewoon seksueel gedrag dat als belastend wordt ervaren)

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts of psycholoog u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren arts of psycholoog.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 3400

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Seksuologie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam