Nazorg na een TUR-blaasoperatie

In deze folder vindt u de algemene informatie over het herstel na een TUR-blaasoperatie, adviezen, leefregels en wat te doen als er na ontslag vragen of problemen zijn.

Inleiding

U heeft een operatie via de plasbuis ondergaan waarbij weefsel uit de blaas is verwijderd. Nu mag u met ontslag. In deze folder vindt u algemene informatie over het herstel thuis, adviezen, leefregels en wat te doen als er na ontslag vragen of problemen zijn.

Herstel thuis

In de eerste periode thuis kunt u last hebben van de volgende klachten en verschijnselen:

 • Pijn; Als u hiervan last heeft mag u pijnmedicatie gebruiken (paracetamol 1000 mg, maximaal 4 maal daags).
 • Vaak aandrang tot plassen.
 • Een branderig gevoel bij het plassen (veelal aan het begin of eind van de urinelozing).
 • Het is mogelijk dat de urine nog wat bloed bevat. Het kan soms 1 à 2 weken duren voordat de urine weer geheel helder van kleur is.
 • Ook is het mogelijk dat behalve bloed, zo nu en dan nog kleine bloedstolseltjes of weefselstukjes met de urine meekomen. Dit is een normaal verschijnsel en dus niet verontrustend. Dit moet wel in de loop van de tijd minder worden en het plassen mag hier niet door belemmerd worden.
 • U kunt de eerste dagen moeite hebben om de plas goed op te houden en verliest mogelijk al urine bij het eerste gevoel van aandrang. Dit is een tijdelijk probleem dat met de genezing van de inwendige wond veelal verdwijnt. Zo nodig krijgt u van de verpleegkundige een recept voor geschikt opvangmateriaal mee naar huis.

Leefregels en adviezen

Om een goed herstel na uw operatie mogelijk te maken is het beter dat u de eerste week na de operatie:

 • Geen zware lichamelijke arbeid verricht. Zwaar tillen, zware huishoudelijke werkzaamheden en bijvoorbeeld sporten, zijn activiteiten die u beter kunt vermijden.
 • Fietsen en autorijden kunt u als u zich beter voelt weer hervatten.
 • Wij adviseren om tot 6 weken na de operatie extra aandacht te besteden aan het eten van vezelrijke voeding. Dit om de stoelgang te vergemakkelijken.
 • Als u voor de operatie bloedverdunnende middelen gebruikte, mag u het gebruik hiervan alleen hervatten op voorschrift van de arts. Voordat u naar huis gaat wordt aan u medegedeeld wanneer u de antistolling weer kunt hervatten.
 • Wij adviseren u de eerste weken om minimaal 2 tot 3 liter vocht per dag te drinken. Dit draagt bij tot een goed herstel. Met name als uw urine nog wat bloed bevat, is het van belang dit advies op te volgen. Op deze manier wordt de blaas op natuurlijke wijze gespoeld, waardoor de urine weer lichter van kleur zal worden.

Vragen of problemen na ontslag

Als er zich na uw ontslag uit het ziekenhuis problemen voordoen, die in relatie staan met hetgeen waar u voor opgenomen bent geweest, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Urologie, telefoonnummer (020)566 2714.

Als één van de volgende verschijnselen zich voordoet, is het raadzaam contact op te nemen:

 • Als het bloedverlies bij de urine aanhoudt, niet minder wordt en uw urine (donker)rood van kleur is. 
 • Als u behalve bloed, ook flinke bloedstolsels met de urine uitplast. 
 • Als u dusdanige moeite heeft met plassen, dat u het gevoel heeft de blaas niet geheel te kunnen ledigen. 
 • Als u koorts boven de 38,5˚ krijgt. 
 • Bij aanhoudende of toenemende pijn, die niet verdwijnt na het innemen van pijnstilling.

Doen deze problemen zich voor in de avond/nachturen of in het weekend, dan kunt u de eerste 48 uur na ontslag contact opnemen met de verpleegafdeling Urologie, telefoonnummer (020)566 8906. Eén van de verpleegkundigen zal uw vraag trachten te beantwoorden of de dienstdoende uroloog inschakelen.

Hierna kunt u zich weer tot uw eigen huisarts of huisartsenpost richten, tenzij uw uroloog iets anders met u afspreekt.

Weefselonderzoek

Tijdens uw operatie is er weefsel uit de blaas verwijderd dat vervolgens is opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. De patholoog heeft ongeveer 10 werkdagen nodig om dit onderzoek uit te voeren en de uroloog van een uitslag te voorzien.
Er is voor u een controle afspraak gemaakt bij uw uroloog. Tijdens deze afspraak, die binnen 14 dagen zal plaatsvinden, zal de uroloog de uitslag van dit weefselonderzoek met u bespreken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de uroloog of de verpleegkundige. U kunt ook bellen:

 • Polikliniek urologie, telefoon: 020-566 2714 (tussen 08.00 en 16.00 uur. Toets 1 voor het maken of wijzigen van een afspraak, toets 2 als u de verpleegkundige wilt spreken. Tussen 12.00 en 13.00 uur is de verpleegkundige telefonisch niet te bereiken).
 • Verpleegafdeling urologie G5 -Zuid, telefoon: 020-566 8906
 • Afdeling Eerste Hulp, tel: 5663232
  (er wordt contact opgenomen met de uroloog die dienst heeft).


Urologie / Patiëntenvoorlichting

Laatste wijziging: 30 juni 2014 13:29